Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepaling
+ Hoofdstuk II. Aanpassing ontslaguitkeringen
+ Hoofdstuk III. Aanpassing arbeidsongeschiktheidsregelingen
- Hoofdstuk IV. Toeslagen
+ Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet aanpassing uitkeringspercentages overheidspersoneel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Op de wachtgelden, toegekend of toe te kennen krachtens de in hoofdstuk II bedoelde ontslaguitkeringsregelingen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de gewijzigde uitkeringspercentages als bedoeld in dat hoofdstuk, wordt met ingang van 1 januari 1985 of het latere tijdstip waarop de wachtgeld is ingegaan, een toeslag verleend van 3% van de in artikel 3 bedoelde wedde, bezoldiging, salaris of soortgelijke beloning. De toeslag vervalt met ingang van het tijdstip waarop het wachtgeld ook zonder de in artikel 2 bedoelde verlaging van percentages zou worden vastgesteld aan de hand van een uitkeringspercentage van 70 of minder.
2.
De toeslag van 3%, genoemd in het eerste lid, wordt niet verleend op de uitkering die wordt toegekend bij of krachtens het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel.
3.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een uitkering overeenkomstig de normen van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , toegekend op grond van een ontslag uitkeringsregeling .