Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepaling
- Hoofdstuk II. Aanpassing ontslaguitkeringen
+ Hoofdstuk III. Aanpassing arbeidsongeschiktheidsregelingen
+ Hoofdstuk IV. Toeslagen
+ Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet aanpassing uitkeringspercentages overheidspersoneel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 2
Voor de toepassing van de ontslaguitkeringsregelingen worden de in die regelingen genoemde percentages, die de hoogte van het wachtgeld aangeven en die hoger zijn dan 70, verlaagd met 10 procentpunten, met dien verstande dat indien een aldus verkregen percentage lager uitkomt dan 70, dat percentage op 70 wordt bepaald.
Artikel 3
Indien in de ontslaguitkeringsregelingen is bepaald dat het wachtgeld gelijk is aan een in die regeling genoemde wedde, bezoldiging, salaris of soortgelijke beloning, wordt voor de toepassing van die regeling het bedrag van dat wachtgeld bepaald op 90% van bedoelde beloningen.
Artikel 4
Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is niet van toepassing op de in ontslaguitkeringsregelingen opgenomen uitkering bij ziekte onderscheidenlijk arbeidsongeschiktheid, noch op wachtgeld dat is afgeleid van een in die regelingen bedoeld pensioen.
Artikel 5
Het bepaalde in dit hoofdstuk is niet van toepassing op die regelingen of bepalingen van algemene strekking in het kader van reorganisatie-operaties, die ten doel hebben het effect van de in dit hoofdstuk voorziene maatregelen te ontgaan, en die vóór 18 september 1984 zijn overeengekomen.