Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepaling
+ Hoofdstuk II. Aanpassing ontslaguitkeringen
+ Hoofdstuk III. Aanpassing arbeidsongeschiktheidsregelingen
+ Hoofdstuk IV. Toeslagen
+ Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Wet aanpassing uitkeringspercentages overheidspersoneel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
a. Ontslaguitkeringsregelingen:
- het Rijkswachtgeldbesluit 1959
- de Uitkeringsregeling 1966
- hoofdstuk I-H van het Rechtspositiebesluit WVO
- hoofdstuk I-H van het Rechtspositiebesluit WLW
- hoofdstuk I-H van het Rechtspositiebesluit KO/LO
- de Militaire wachtgeldregeling 1961
- de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht 1982
- het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering
- het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering militairen
- het Koninklijk besluit van 23 november 1972 ( Stb. 671, wachtgeld herindeling gemeenten)
- het Koninklijk besluit van 23 november 1972 ( Stb. 672, uitkering herindeling gemeenten)
- een regeling, overeenkomende met de hiervoor genoemde regelingen, getroffen door een publiekrechtelijk lichaam anders dan het Rijk, ten behoeve van het personeel in dienst van dat lichaam
- een regeling, betreffende aanspraken op uitkering bij onvrijwillige werkloosheid, die is getroffen door een B 3-lichaam als bedoeld in artikel 1, onderdeel g , van de Wet privatisering ABP, dan wel door een privaatrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b , van die wet, voor zover deze geen mindere aanspraken te dier zake verleent dan de regeling overeenkomstig de voorschriften, neergelegd in de artikelen 4 tot en met 19 van het koninklijk besluit van 4 december 1979 ( Stb. 769);
b. wachtgeld: hetgeen in de onder a genoemde regelingen wordt verstaan onder wachtgeld of uitkering.