Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl

Wat is de beste manier om goedkoop te scheiden?

Een scheidingsproces wordt uiteraard altijd gezien als een noodzakelijke kostenpost. Veel stellen willen dan ook zoveel mogelijk besparen op deze kosten en vragen zich af wat de beste manier is om goedkoop te scheiden. Het antwoord op deze vraag is eenvoudig te geven: door een groot gedeelte van het proces zelfstandig te doorlopen. 

Veel scheidende stellen zijn van mening dat de bovenstaande tip een onmogelijke opgave is. Zij zien een echtscheiding als een ingewikkelde procedure waarvoor specialistische (juridische) kennis absoluut onmisbaar is. Het verschil tussen een kostbaar echtscheidingsproces en een goedkope scheidingsprocedure zit in de hulpbronnen die worden geraadpleegd. Er zijn immers diverse andere mogelijkheden dan het direct in de arm nemen van een afzonderlijke echtscheidingsadvocaat. 

Hoe de partners zelf de kosten voor het scheiden in de hand kunnen houden

Uit de bovenstaande alinea’s valt al een beetje op te maken dat de intensiteit van de juridische hulp bij een scheiding, een belangrijke factor vormt voor de uiteindelijke kosten van het proces. Dit geeft ook aan dat de partners zelf de kosten voor het scheiden in de hand kunnen houden. 

Op het moment dat er gekozen wordt om pas gebruik te maken van de juridische ondersteuning als het echt noodzakelijk is, kan dit veel invloed hebben op de kosten. Het is woordje “kan” is in deze laatste zin bewust gekozen. De mogelijkheid om een aantal kostenbesparende mogelijkheden toe te passen is afhankelijk van de ontstane situatie. Op het moment dat de partners nog in staat zijn om gezamenlijk afspraken te maken, zijn er meerdere opties, waardoor ze goedkoper uit kunnen zijn. Om een goede keuze te kunnen maken, is het goed om inzicht te hebben in de stappen die gezet moeten worden gedurende een scheidingsproces.

Een echtscheidingsproces bestaat uit grofweg 8 stappen:

 1. Besluitvorming om te gaan scheiden.
 2. Zoeken naar de juiste hulp om (delen van) het echtscheidingsproces te doorlopen.
 3. Het maken van afspraken met betrekking tot de verdeling van bezittingen en schulden en de afhandeling van het huwelijk.
 4. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant.
 5. Indien nodig het opstellen van een ouderschapsplan, als er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van scheiden nog van minderjarige leeftijd zijn.
 6. Het indienen van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.
 7. Het instemmen met de uitspraak van de rechter.
 8. Inschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand waarmee de echtscheiding officieel wordt gemaakt.

De voordeligste scheidingsprocedure

Als we het gratis scheiden met behulp van een subsidie even buiten beschouwing laten, is het online scheiden de voordeligste scheidingsprocedure waarvoor gekozen kan worden. Bij deze procedure wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide digitale mogelijkheden en informatievoorziening.  

Het principe van dit concept is eenvoudig: de scheidende partners maken volledig zelfstandig de afspraken die gemaakt moeten worden ten behoeve van de afhandeling van het huwelijk en zorgen dat deze punten op de juiste manier worden vastgelegd in een rechtsgeldig echtscheidingsconvenant (en eventueel ouderschapsplan). Pas daarna wordt er online juridische hulp ingeschakeld om te voldoen aan de wettelijke verplichting dat alleen een familierecht advocaat een verzoek tot echtscheiding mag indienen bij de rechtbank.  

Waarom steeds meer gekozen wordt voor online scheiden  

Het valt eenvoudig uit te leggen waarom er steeds meer gekozen wordt voor het online scheiden . Het belangrijkste is uiteraard de kosten besparing. Zoals aangegeven wordt de hulp van een fysieke jurist pas ingeschakeld op het moment dat dit (wettelijk) niet anders kan. Er is hierbij alleen contact met de jurist via de digitale weg. Er worden geen fysieke afspraken gemaakt. Dit is uiteraard de meest voordelige keuze en is een reële optie geworden omdat het internet ruim voldoende mogelijkheden biedt voor scheidende partners om de procedure zonder problemen te doorlopen. 

Het online scheiden is een optie waarbij de afhankelijkheid van andere partijen vrijwel volledig is weggenomen. De partners kunnen immers zelf het tempo van de procedure bepalen, hoeven nergens fysiek aanwezig te zijn en kunnen desgewenst snel de procedure voltooien. Veel stellen zien dit ook als belangrijke criteria in het afwegen van de procedure die ze willen volgen bij het scheiden.    

Online scheiden uitproberen?    

Het online scheiden kan ook gezien worden als een veilige poging om een scheidingsproces zo voordelig mogelijk te voltooien. Hiermee komen we aan bij één van de belangrijkste voorwaarden van het online scheiden: de partners moeten in staat zijn om gezamenlijk beslissingen te nemen die betrekking hebben op de afhandeling van het huwelijk. Op het moment dat de partners hiertoe niet meer in staat zijn en er frictie is ontstaan, zijn de partners bijna genoodzaakt om zich tot een afzonderlijke echtscheidingsadvocaat te wenden. 

Uiteraard kan deze situatie ook tijdens een mediation proces ontstaan. Een mediator is een juridische hulpverlener die het stel begeleiding biedt gedurende het echtscheidingsproces. Mediation heeft een onafhankelijk karakter en is in dat opzicht vergelijkbaar met het online scheiden. Het grote verschil is dat bij mediation fysieke bezoeken worden afgelegd aan de mediator of de gezamenlijke echtscheidingsadvocaat. Op het moment dat gedurende dit proces een onherstelbare onenigheid over de afhandeling van het huwelijk ontstaat, heeft dit uiteraard veel meer financiële gevolgen omdat er wel een rekening moet worden betaald voor de ingezette uren. Dit is bij online scheiden niet het geval.   

Welke kosten vallen onder het online scheiden?

De kosten van het online scheiden zijn onder te verdelen in een aantal posten. De griffie kosten vallen onder de vaste kosten. Dit zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt. Het betreft hier een vast bedrag. Daarnaast ontkomen de stellen niet aan een rekening voor de juridische hulp waarvan ze gebruik maken. Bij het online scheiden zijn deze kosten minimaal.

Er zijn drie verschillende keuzemogelijkheden met betrekking tot het online scheiden:

 • Het proces volledig zelf doorlopen
 • Het verstrekken van documenten en controle door de online scheidingsadvocaat
 • Volledige online begeleiding in een controle in vorm van een totaalpakket

Uiteraard heeft de bovenstaande keuze invloed op de kosten die voor de procedure gerekend worden. Daarnaast is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een snelle procedure, waarin het dossier voorrang krijgt in de behandeling. Uiteraard moet hier wel een meerprijs voor worden betaald.     

Welke juridische steun om goedkoop te scheiden?

Er zijn diverse partijen die ondersteuning aanbieden bij het online scheiden. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen een aantal aansprekende aanbieders, is het onderstaande lijstje erg handig. Op basis hiervan kan een goede keuze gemaakt worden.