Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. De aanduiding
- § 3. Vermeldingen
- § 3.1. De lijst van ingrediënten
+ § 3.2. De netto-hoeveelheid
+ § 3.3. De datum van minimale houdbaarheid
+ § 3.4. De uiterste consumptiedatum
+ § 3.5. Overige vermeldingen
+ § 4. Het aanbrengen van aanduidingen en vermeldingen
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7 Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2014.
1.
Ingrediënten moeten worden vermeld met hun specifieke naam; artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
2.
In afwijking van het eerste lid:
a. mogen ingrediënten, omschreven in bijlage I , worden vermeld met de daar vermelde groepsnaam, met inachtneming van de voorschriften voor zover daarbij aangegeven;
b. worden ingrediënten, behorende tot een van de in bijlage II vermelde categorieën levensmiddelenadditieven, vermeld met de in die bijlage aangegeven naam van de betrokken categorie, gevolgd door, voor zover geen sprake is van gemodificeerd zetmeel:
1°. de voor het ingrediënt gebruikelijke naam; of
2°. het voor dat ingrediënt vastgestelde EG-nummer;
c. moet, indien een ingrediënt dat behoort tot meer categorieën van de in bijlage II vermelde levensmiddelenadditieven, die categorie worden vermeld welke overeenkomt met de voornaamste functie van dit ingrediënt in de waar;
d. mag, indien in de eet- of drinkwaar aanwezig zijn verschillende ingrediënten welke behoren tot één categorie levensmiddelenadditief als bedoeld in bijlage II , de naam van die categorie in het meervoud worden vermeld.
3.
In afwijking van het eerste lid worden aroma’s vermeld met inachtneming van het volgende:
a. aroma’s worden vermeld met:
«aroma(’s)»;
een meer specifieke vermelding; of
een beschrijving van het aroma;
indien de aromatiserende component aroma’s bevat als omschreven in artikel 3, tweede lid, onder b, c, d, e, f, g of h, van verordening (EG) 1334/2008;
b. rookaroma’s worden vermeld met:
«rookaroma(’s)»; of
«rookaroma(’s) geproduceerd van voedingsmiddel(len) of voedingsmiddelencategorie of bron(nen)»;
indien de aromatiserende component aroma’s bevat als omschreven in artikel 3, tweede lid, onder f, van verordening (EG) 1334/2008;
c. het gebruik van de vermelding «natuurlijk» voor de beschrijving van aroma’s, vindt plaats met inachtneming van artikel 16 van verordening (EG) 1334/2008;
d. voor zover het betreft kinine of cafeïne die wordt gebruikt als aroma bij de vervaardiging of de bereiding van een eet- of drinkwaar, wordt na de term «aroma» onmiddellijk de specifieke naam van het aroma vermeld.
4.
In afwijking van het eerste lid mag een grondstof, van een eet- of drinkwaar, die:
1°. bestaat uit meerdere bestanddelen; en
2°. een benaming heeft die wettelijk erkend of algemeen erkend is;
naar zijn totale gewichtspercentage in de lijst van ingrediënten worden vermeld, mits direct achter de benaming van die grondstof de bestanddelen van die grondstof worden vermeld. De bestanddelen van die grondstof hoeven echter niet vermeld te worden indien:
a. de samenstelling van die grondstof bij of krachtens wettelijk voorschrift is voorgeschreven en die grondstof minder dan 2% van de eet- of drinkwaar uitmaakt;
b. de bestanddelen van die grondstof bestaan uit mengsels van kruiden of specerijen en die bestanddelen minder dan 2% van de eet- of drinkwaar uitmaken; of
c. de grondstof een eet- of drinkwaar is waarvoor geen lijst van ingrediënten hoeft te worden gebezigd. Artikel 1, achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.
5.
In afwijking van het eerste lid, moet de vermelding van de afzonderlijke bestanddelen van een grondstof die:
a. bestanddelen zijn van een grondstof die voor minder dan 25% in de eet- of drinkwaar aanwezig is; en
b. met ioniserende stralen zijn behandeld;
plaatsvinden onmiddellijk achter de in dat lid bedoelde vermelding van de naam van de grondstof.
6.
De in bijlage II opgenomen vermelding gemodificeerd zetmeel wordt aangevuld met een omschrijving van de specifieke plantaardige oorsprong indien dat ingrediënt gluten kan bevatten.
7.
Andere dan de in artikel 1, zevende en achtste lid bedoelde enzymen, worden vermeld met de naam van één van de categorieën van de in bijlage II bedoelde ingrediënten, gevolgd door de specifieke aanduiding ervan.