Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
C1. Asiel algemeen
1. Inleiding
2. Aanvraagprocedures
2.1. Algemeen
2.2. De rust- en voorbereidingstermijn
2.3. De algemene asielprocedure
2.4. De verlengde asielprocedure
2.5. De Grensprocedure
2.6. De Dublinprocedure
2.7. De procedure bij een tweede of volgende aanvraag
2.8. De procedure bij een aanvraag vanuit vreemdelingenbewaring
2.9. Eerste – en nader gehoor
2.10. Voornemenprocedure
2.11. Het geven van de beschikking
3. De procedure bij intrekking van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd
4. Beoordelen van de asielaanvraag
4.1. Volgorde van toetsing
4.2. Verstrekken onjuiste gegevens/fraude
4.3. Documenten
4.4. De geloofwaardigheid
4.4.1. De beoordeling van de geloofwaardigheid
4.4.2. Bewijslast voor de geloofwaardigheid
4.4.3. De zwaarwegendheid
4.4.4. Forensisch medisch onderzoek
4.4.5. Leeftijdsonderzoek
4.4.6. Onderzoek naar de gezinsband bij nareizende gezinsleden
4.5. Ambtshalve toets
4.6. Beoordeling van opvolgende aanvragen tot een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
4.7. Hervestigingscriteria
C2. De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
1. Inleiding
2. Algemene beleidsregels ten aanzien van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
3. Internationale bescherming
3.1. Algemeen
3.2. Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder a Vw, vluchtelingschap
3.3. Ernstige schade als bedoeld in artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b Vw
3.4. Bescherming autoriteiten en beschermingsalternatief
4. Nationale bescherming
4.1. Artikel 29, tweede lid, onder a, b of c, Vw, afgeleide verblijfsvergunning
5. Niet in behandeling nemen
6. Niet-ontvankelijk
6.1. Bescherming in andere EU-lidstaat
6.2. Erkend als vluchteling of bescherming in een derde land
6.3. Veilig derde land
6.4. Opvolgende aanvraag zonder nieuwe elementen of bevindingen
6.5. Reeds in bezit van verblijfsvergunning op grond van artikel 29, eerste lid, Vw
7. Gegrond, ongegrond en kennelijk ongegrond
7.1. Aangelegenheden die niet ter zake doen
7.2. Veilig land van herkomst
7.3. Misleiden omtrent identiteit of nationaliteit en/of informatie achterhouden
7.4. Waarschijnlijk, te kwader trouw, een identiteits- of reisdocument vernietigd of zich daarvan ontdaan
7.5. Kennelijk inconsequente en tegenstrijdige, kennelijk valse of duidelijk onwaarschijnlijke verklaringen
7.6. Uitzetting of overdracht uitstellen of verijdelen
7.7. Opvolgende aanvraag die niet niet-ontvankelijk is verklaard
7.8. Zonder gegronde reden niet zo snel mogelijk gemeld
7.9. Weigeren vingerafdrukken
7.10. Openbare orde of nationale veiligheid
7.10.1. Openbare orde als afwijzingsgrond
7.10.2. Artikel 1F, Vluchtelingenverdrag
7.10.2.1. Artikel 1F aanhef en onder a, Vluchtelingenverdrag
7.10.2.2. Artikel 1F aanhef en onder b, Vluchtelingenverdrag
7.10.2.3. Artikel 1F aanhef en onder c, Vluchtelingenverdrag
7.10.2.4. Bewijslast en verantwoordelijkheid
7.10.2.5. Persoonlijke vrijwaren van verantwoordelijkheid
7.10.2.6. Duurzaamheid en proportionaliteit
7.10.2.7. Gezinsleden en artikel 1F Vluchtelingenverdrag
7.11. Onder dwang uitgezet wegens openbare veiligheid of openbare orde
8. Buiten behandeling stellen
9. Nadere bepalingen over de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
10. Verlenging en intrekking verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
10.1. De vreemdeling heeft onjuiste gegevens verstrekt of gegevens achtergehouden die tot afwijzing van de aanvraag zouden hebben geleid.
10.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag blijkt alsnog van toepassing
10.3. Gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid
10.4. De grond voor verlening is komen te vervallen
10.5. De vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten Nederland gevestigd
10.6. De huwelijks- of gezinsband is verbroken
11. Rechtsmiddelen
C3. Moratoria
1. Inleiding
2. Besluitmoratorium
3. Vertrekmoratorium
C4. Tijdelijke bescherming
1. Inleiding
2. Tijdelijke bescherming
C5. De verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd
1. Inleiding
2. Procedurele regels verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd
3. Afwijzingsgronden verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd
4. Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd
C6. Verdrag inzake de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen
1. Inleiding
2. Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen
C7. Landgebonden beleid
1. Landgebonden asielbeleid algemeen
2. Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan
2.1. Besluitmoratorium
2.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
2.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
2.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
2.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
2.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
2.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
2.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
2.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
2.4.4. Individuele kenmerken
2.4.5. Alleenstaande vrouwen
2.5. Bescherming
2.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
2.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
2.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
2.7. Vertrekmoratorium
2.8. Bijzonderheden
3. Het asielbeleid ten aanzien van Angola
3.1. Besluitmoratorium
3.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
3.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
3.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
3.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
3.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
3.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
3.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
3.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
3.5. Bescherming
3.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
3.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
3.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
3.7. Vertrekmoratorium
3.8. Bijzonderheden
4. Het asielbeleid ten aanzien van Armenië
4.1. Besluitmoratorium
4.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
4.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
4.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
4.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
4.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
4.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
4.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
4.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
4.5. Bescherming
4.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
4.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
4.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
4.7. Vertrekmoratorium
4.8. Bijzonderheden
5. Het asielbeleid ten aanzien van Azerbeidzjan
5.1. Besluitmoratorium
5.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
5.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
5.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
5.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
5.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
5.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
5.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
5.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
5.4.4. Bijzonderheden
5.5. Bescherming
5.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/4.3 Vc
5.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/4.3 Vc
5.5.3. Buitenlands vestigingsalternatief in Armenië
5.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
5.7. Vertrekmoratorium
5.8. Bijzonderheden
6. Het asielbeleid ten aanzien van Bosnië en Herzegovina
6.1. Besluitmoratorium
6.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
6.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
6.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
6.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
6.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
6.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
6.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
6.5. Bescherming
6.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/4.3 Vc
6.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
6.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
6.7. Vertrekmoratorium
6.8. Bijzonderheden
7. Het asielbeleid ten aanzien van Burundi
7.1. Besluitmoratorium
7.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
7.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
7.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
7.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
7.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
7.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
7.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
7.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
7.5. Bescherming
7.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
7.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
7.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
7.7. Vertrekmoratorium
7.8. Bijzonderheden
8. Het asielbeleid ten aanzien van China
8.1. Besluitmoratorium
8.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
8.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
8.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
8.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
8.3.3. Tibetanen die te maken kunnen hebben met repressie
8.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
8.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
8.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
8.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
8.4.4. Vreemdelingen die illegaal China zijn uitgereisd
8.5. Bescherming
8.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
8.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
8.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
8.7. Vertrekmoratorium
8.8. Bijzonderheden
9. Het asielbeleid ten aanzien van Colombia
9.1. Besluitmoratorium
9.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
9.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
9.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
9.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
9.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
9.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
9.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
9.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
9.5. Bescherming
9.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
9.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
9.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
9.7. Vertrekmoratorium
9.8. Bijzonderheden
10. Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC (Democratische Republiek Congo)
10.1. Besluitmoratorium
10.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
10.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
10.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
10.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
10.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
10.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
10.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
10.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
10.5. Bescherming
10.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
10.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
10.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
10.7. Vertrekmoratorium
10.8. Bijzonderheden
11. Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea
11.1. Besluitmoratorium
11.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
11.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
11.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
11.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
11.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
11.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
11.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
11.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
11.4.4. Dienstplichtigen en deserteurs
11.4.5. Illegale en legale uitreis
11.5. Bescherming
11.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
11.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
11.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
11.7. Vertrekmoratorium
11.8. Bijzonderheden
12. Het asielbeleid ten aanzien van Guinee
12.1. Besluitmoratorium
12.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
12.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
12.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
12.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
12.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
12.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
12.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
12.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
12.5. Bescherming
12.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
12.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
12.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
12.7. Vertrekmoratorium
12.8. Bijzonderheden
13. Het asielbeleid ten aanzien van Irak
13.1. Besluitmoratorium
13.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
13.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
13.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
13.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
13.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
13.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
13.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
13.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
13.5. Bescherming
13.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
13.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
13.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
13.7. Vertrekmoratorium
13.8. Bijzonderheden
14. Het asielbeleid ten aanzien van Iran
14.1. Besluitmoratorium
14.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
14.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
14.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
14.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
14.3.3. LHBT’s
14.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
14.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
14.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
14.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
14.5. Bescherming
14.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/6 Vc
14.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/6 Vc
14.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
14.7. Vertrekmoratorium
14.8. Bijzonderheden
15. Het asielbeleid ten aanzien van Ivoorkust
15.1. Besluitmoratorium
15.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
15.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
15.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
15.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
15.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
15.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
15.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
15.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
15.5. Bescherming
15.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
15.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
15.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
15.7. Vertrekmoratorium
15.8. Bijzonderheden
16. Het asielbeleid ten aanzien van Jemen
16.1. Besluitmoratorium
16.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
16.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
16.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
16.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
16.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
16.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
16.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
16.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
16.5. Bescherming
16.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/6 Vc
16.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/6 Vc
16.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
16.7. Vertrekmoratorium
16.8. Bijzonderheden
17. Het asielbeleid ten aanzien van Libië
17.1. Besluitmoratorium
17.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
17.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
17.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
17.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
17.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
17.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
17.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
17.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
17.5. Bescherming
17.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
17.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
17.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
17.7. Vertrekmoratorium
17.8. Bijzonderheden
18. Het asielbeleid ten aanzien van Mongolië
18.1. Besluitmoratorium
18.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
18.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
18.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
18.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
18.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
18.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
18.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
18.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
18.5. Bescherming
18.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
18.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
18.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
18.7. Vertrekmoratorium
18.8. Bijzonderheden
19. Het asielbeleid ten aanzien van Nepal
19.1. Besluitmoratorium
19.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
19.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
19.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
19.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
19.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
19.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
19.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
19.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
19.5. Bescherming
19.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
19.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/6 Vc
19.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
19.7. Vertrekmoratorium
19.8. Bijzonderheden
20. Het asielbeleid ten aanzien van Nigeria
20.1. Besluitmoratorium
20.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
20.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
20.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
20.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
20.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
20.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
20.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
20.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
20.5. Bescherming
20.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
20.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
20.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
20.7. Vertrekmoratorium
20.8. Bijzonderheden
21. Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan
21.1. Besluitmoratorium
21.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
21.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
21.3.1. Groepsvervolging in de zin van C2/3.2
21.3.2. Risicogroepen in de zin van C2/3.2
21.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
21.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van C2/3.3
21.4.2. Systematische blootstelling in de zin van C2/3.3
21.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3
21.5. Bescherming
21.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van C2/3.4 Vc
21.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van C2/3.4 Vc
21.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
21.7. Vertrekmoratorium
21.8. Bijzonderheden
22. Het asielbeleid ten aanzien van de Russische Federatie
22.1. Besluitmoratorium
22.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
22.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
22.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
22.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
22.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
22.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
22.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
22.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
22.5. Bescherming
22.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
22.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
22.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
22.7. Vertrekmoratorium
22.8. Bijzonderheden
23. Het asielbeleid ten aanzien van Sierra Leone
23.1. Besluitmoratorium
23.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
23.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
23.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
23.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
23.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
23.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
23.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
23.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
23.5. Bescherming
23.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
23.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
23.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
23.7. Vertrekmoratorium
23.8. Bijzonderheden
24. Het asielbeleid ten aanzien van Somalië
24.1. Besluitmoratorium
24.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
24.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
24.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
24.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
24.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
24.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
24.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
24.4.3. Alleenstaande vrouwen
24.4.4. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
24.4.5. Individuele kenmerken
24.5. Bescherming
24.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
24.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
24.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
24.7. Vertrekmoratorium
24.8. Bijzonderheden
25. Het asielbeleid ten aanzien van Sri Lanka
25.1. Besluitmoratorium
25.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
25.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
25.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
25.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
25.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
25.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
25.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
25.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
25.4.4. Tamils
25.5. Bescherming
25.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
25.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
25.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
25.7. Vertrekmoratorium
25.8. Bijzonderheden
26. Het asielbeleid ten aanzien van Sudan
26.1. Besluitmoratorium
26.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
26.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
26.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
26.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
26.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
26.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
26.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
26.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
26.5. Bescherming
26.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
26.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
26.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
26.7. Vertrekmoratorium
26.8. Bijzonderheden
27. Het asielbeleid ten aanzien van Syrië
27.1. Besluitmoratorium
27.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
27.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
27.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
27.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
27.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
27.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
27.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
27.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
27.4.4. Vreemdelingen die geen actieve aanhanger zijn van het regime
27.5. Bescherming
27.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
27.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
27.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
27.7. Vertrekmoratorium
27.8. Bijzonderheden
28. Het asielbeleid ten aanzien van Turkije
28.1. Besluitmoratorium
28.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
28.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
28.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
28.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
28.3.3. Vervolging vanwege dienstweigering of desertie
28.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
28.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
28.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
28.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
28.5. Bescherming
28.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
28.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
28.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
28.7. Vertrekmoratorium
28.8. Bijzonderheden
29. Het asielbeleid ten aanzien van Uganda
29.1. Besluitmoratorium
29.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
29.3. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag
29.3.1. Groepsvervolging in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
29.3.2. Risicogroepen in de zin van paragraaf C2/3.2 Vc
29.3.3. LHBT’s
29.4. Ernstige schade in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
29.4.1. Uitzonderlijke situatie in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
29.4.2. Systematische blootstelling in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
29.4.3. Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van paragraaf C2/3.3 Vc
29.5. Bescherming
29.5.1. Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/3.4
29.5.2. Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/3.4 Vc
29.6. Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
29.7. Vertrekmoratorium
29.8. Bijzonderheden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 26.8 Vreemdelingencirculaire 2000 (C)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
26.8. Bijzonderheden
Geen bijzonderheden.