Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
B1. Regulier algemeen
1. Inleiding
2. Erkenning als referent
2.1. De erkenning als referent
2.2. Schorsen en intrekken van de erkenning als referent
3. Aanvraagprocedures
3.1. Biometrische gegevens
3.2. Aanvraag tot erkenning als referent
3.3. TEV-procedure
3.3.1. Begin van de TEV-procedure
3.3.2. Aanvraagprocedure mvv door de vreemdeling
3.3.3. Aanvraagprocedure mvv door de referent in Nederland
3.3.4. Afgifte mvv en inreis in Nederland
3.3.5. Ambtshalve verlening verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
3.3.5.1. Uitzondering in geval van nareis
3.3.5.2. Geen ambtshalve verlening verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
3.3.5.3. Ingangsdatum ambtshalve verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
3.4. Overige aanvraagprocedures voor een verblijfsvergunning regulier
3.4.1. Algemene bepalingen
3.4.1.1. De aanvraag
3.4.1.2. Vereisten voor de indiening van de aanvraag
3.4.1.3. Herstel verzuim
3.4.1.4. Beslistermijn
3.4.1.5. Bekendmaking van de beschikking
3.4.1.6. Intrekking van de aanvraag
3.4.2. Specifieke bepalingen over een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
4. Afwijzingsgronden verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd
4.1. Mvv-vereiste
4.2. Geldig document voor grensoverschrijding
4.3. Middelen van bestaan
4.3.1. Inleiding
4.3.2. Algemene beleidsregels
4.3.3. Inkomen per inkomstenbron
4.3.3.1. Inkomen uit arbeid in loondienst
4.3.3.2. Inkomen uit arbeid als zelfstandige
4.3.3.3. Inkomsten uit eigen vermogen
4.3.3.4. Inkomsten uit overige bron
4.4. Openbare orde en nationale veiligheid
4.5. Medisch onderzoek
4.6. Niet voldoen aan de beperking
4.7. Inburgeringsvereiste
4.8. Onjuiste gegevens
4.9. Illegaal verblijf
5. De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
5.1. Algemeen
5.2. Aantekening beroep algemene middelen
5.3. Wijziging van de aan de verblijfsvergunning verbonden beperking
5.4. Voorschriften
5.5. Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
6. Het verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd
6.1. Toetsing aanvraag van het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
6.2. Gronden voor het niet-verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
6.2.1. Hoofdverblijf
6.2.2. Openbare orde en nationale veiligheid
6.2.3. Middelen van bestaan
6.3. Gronden voor intrekking verblijfsvergunning bepaalde tijd
7. Rechtsmiddelen
7.1. Het indienen van rechtsmiddelen
7.2. Het opschorten van de werking van het (afwijzende) besluit
7.3. Het verzoek om een voorlopige voorziening
8. Bewijsmiddelen
8.1. Algemeen
8.1.1. Gelegaliseerde bescheiden
8.1.2. Gebruik van gegevens uit aangewezen administraties als bedoeld in artikel 2d Vw
8.2. Bewijsmiddelen aanvraag tot erkenning
8.2.1. Gegevens en bescheiden uit aangewezen administraties
8.2.2. Bewijsmiddelen erkenning als referent
8.3. Bewijsmiddelen aanvragen voor een verblijfsvergunning regulier
8.3.1. Gegevens en bescheiden uit aangewezen administraties
8.3.2. Bewijsmiddelen vrijstelling leges op grond van artikel 8 EVRM
8.3.3. Bewijsmiddelen TEV-procedure
8.3.4. Bewijsmiddelen afwijzingsgronden verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd
8.3.5. Bewijsmiddelen aanvraag verlenging verblijfsvergunning
8.3.6. Bewijsmiddelen aanvraag vervanging of vernieuwing document
8.4. Bewijsmiddelen
9. Handhaving
9.1. Bestuurlijke boete
9.1.1. Inleiding
9.1.2. Waarschuwing
9.1.3. Opleggen van een bestuurlijke boete
9.1.3.1. Berekening hoogte van de bestuurlijke boete
9.1.3.2. Ernst van de overtreding
9.1.3.3. Verwijtbaarheid van de overtreding
9.2. Verhalen van de kosten van uitzetting op de referent
9.2.1. Kosten van uitzetting
B2. Uitwisseling
1. Inleiding
2. Beleidsregels
2.1. Algemeen
2.2. WHS/WHP
3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
Beperking
Arbeidsmarktaantekening
Voorschift
Geldigheidsduur
4. Bewijsmiddelen
4.1. Algemeen
4.2. Au pair
4.3. Whs/whp
B3. Studie
1. Inleiding
2. Beleidsregels
2.1. Hoger onderwijs
2.2. Middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs
2.3. Middelen van bestaan
3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
4. Verlenging en intrekking
5. Bewijsmiddelen
B4. Arbeid tijdelijk
1. Inleiding
2. Lerend werken
2.1. Beleidsregels
2.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
2.3. Bewijsmiddelen
3. Seizoenarbeid
3.1. Beleidsregels
3.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
3.3. Bewijsmiddelen
B5. Arbeid regulier
1. Inleiding
2. Arbeid in loondienst
2.1. Beleidsregels
2.1.1. Arbeid op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat en arbeid op een Nederlands zeeschip
2.1.2. Arbeid op grond van een zetelovereenkomst
2.1.3. Intra-concern uitzendingen
2.1.4. Arbeid in loondienst na verblijf als familie- of gezinslid
2.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
2.3. Bewijsmiddelen
3. Grensoverschrijdende dienstverlening
3.1. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
3.2. Bewijsmiddelen
4. Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel
4.1. Beleidsregels
4.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
4.3. Bewijsmiddelen
5. Zoekperiode
B6. Kennis en talent
1. Inleiding
2. Beleidsregels
2.1. Algemeen
2.2. Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst
2.3. Arbeid als kennismigrant
2.4. Wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG
2.5. Arbeid als zelfstandige
2.6. Houder van een Europese blauwe kaart
3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
3.1. Beperking
3.1.1. Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst
3.1.2. Arbeid als kennismigrant
3.1.3. Wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG
3.1.4. Arbeid als zelfstandige
3.1.5. Verblijf als houder van de Europese blauwe kaart
3.2. Arbeidsmarktaantekening
3.2.1. Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst
3.2.2. Arbeid als kennismigrant
3.2.3. Wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG
3.2.4. Arbeid als zelfstandige
3.2.5. Verblijf als houder van de Europese blauwe kaart
3.3. Geldigheidsduur
3.3.1. Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst
3.3.2. Arbeid als kennismigrant
3.3.3. Wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG
3.3.4. Arbeid als zelfstandige
3.3.5. Houder van een Europese Blauwe Kaart
4. Bewijsmiddelen
4.1. Algemeen
4.2. Het zoeken naar en verrichten van arbeid, al dan niet in loondienst
4.3. Arbeid als kennismigrant
4.4. Wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG
4.5. Arbeid als zelfstandige
4.6. Houder van een Europese blauwe kaart in de zin van richtlijn 2009/50/EG
5. Verlenging
5.1. Arbeid als kennismigrant
5.2. Houder van een Europese blauwe kaart in de zin van richtlijn 2009/50/EG
B7. Gezinsmigratie
1. Inleiding
2. Algemene beleidsregels
2.1. Middelen van bestaan
2.1.1. Vrijstellingsgronden middelen van bestaan
2.1.2. Gezinsvorming en alimentatie
2.1.3. Referent met verblijfsrecht als bedoeld in B3 of B6
2.2. Referent met tijdelijk verblijfsrecht
3. Specifieke beleidsregels
3.1. Huwelijk en (geregistreerd) partnerschap
3.1.1. Duurzame en exclusieve relatie
3.1.2. Leeftijd echtgenoten of geregistreerd partners
3.1.3. Samenwoning
3.1.4. Polygamie
3.1.5. Verbreking huwelijk
3.2. Minderjarige kinderen
3.2.1. Gezinsband
3.2.2. Zorgrecht en gezag
3.2.3. Toestemming voor vertrek naar het buitenland van de andere met het gezag belaste ouder
3.2.4. Bereiken meerderjarigheid
3.2.5. Meetellen gezinsinkomen
3.2.6. Polygamie
3.3. In Nederland geboren kinderen
3.4. Gezinshereniging bij minderjarige houder verblijfsvergunning asiel
3.4.1. Leeftijd van de referent
3.4.2. Alleenstaand
3.5. Gezinsleden van een verblijfsvergunninghouder medische behandeling
3.6. Buitenlandse adoptiekinderen en adoptiefkinderen
3.6.1. Buitenlandse adoptiekinderen
3.6.2. Wobka
3.6.3. Afwachten van het onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders
3.6.4. Buitenlandse adoptiefkinderen
3.7. Buitenlandse pleegkinderen
3.7.1. Voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning
3.7.2. Onaanvaardbare toekomst
3.7.3. Medische verklaring
3.7.4. Meetellen gezinsinkomen
3.8. Familie of gezinsleven als bedoeld in Artikel 8 EVRM
3.8.1. Familie- of gezinsleven
3.8.2. Inmenging
3.8.3. Belangenafweging
4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
5. Bewijsmiddelen
B8. Humanitair tijdelijk
1. Inleiding
2. Eergerelateerd en huiselijk geweld
2.1. Beleidsregels
2.2. Verlenging en intrekking
2.3. Bewijsmiddelen
3. Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel
3.1. Beleidsregels
3.2. Verlenging en intrekking
3.3. Bewijsmiddelen
3.4. Afspraken ketenpartners
4. Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken
4.1. Beleidsregels
4.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
4.3. Bewijsmiddelen
4.4. Verlenging en intrekking
5. Verblijfsvergunning in het kader van remigratie op grond van de Remigratiewet
5.1. Beleidsregels
5.2. Verlenging
5.3. Bewijsmiddelen
5.4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
6. Amv die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken
6.1. Beleidsregels
6.2. Vertrek kan buiten de schuld van de amv niet worden gerealiseerd binnen de maximale termijn van drie jaar na laatste verblijfsaanvraag
6.2.1. Vertrek kan buiten de schuld van de minderjarige vreemdeling niet worden gerealiseerd binnen drie jaar na laatste verblijfsaanvraag (ambtshalve verlening zonder nader onderzoek)
6.2.2. Vertrek kan buiten de schuld van de amv niet worden gerealiseerd binnen drie jaar na laatste verblijfsaanvraag (verlening na nader onderzoek)
6.3. Verlening en intrekking van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van het buitenschuldbeleid voor amv’s
6.4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
7. Overgangsrecht
7.1. Overgangsrecht naar aanleiding van wijziging beleid voor amv’s per 1 juni 2013
7.1.1. Algemeen
7.1.2. Lopende procedures
7.1.3. Vreemdelingen in het bezit van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als beperking ‘als alleenstaande minderjarige vreemdeling’ of ‘voortgezet verblijf’
8. Verblijfsvergunning in afwachting van verzoek ex artikel 17 RWN
8.1. Beleidsregels
8.2. Verlenging
8.3. Bewijsmiddelen
8.4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
9. Medische behandeling
9.1. Beleidsregels
9.1.1. Algemene voorwaarden
9.1.2. Meest aangewezen land
9.1.3. Medische noodsituatie
9.1.4. Noodzakelijke medische behandeling
9.1.5. Deugdelijke financiering van de medische behandeling
9.1.6. Medisch advies
9.1.7. Feitelijke toegankelijkheid
9.1.8. Artikel 64 Vw
9.1.9. Opvang in afwachting van definitieve besluitvorming op een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verband houdend met medische behandeling
9.2. Overgangsrecht
9.3. Beperking, arbeidsmarktaantekening, en geldigheidsduur
9.4. Bewijsmiddelen
10. Verwesterde schoolgaande minderjarige vrouwen
10.1. Beleidsregels voor de hoofdpersoon
10.2. Beleidsregels voor de gezinsleden van de hoofdpersoon
10.3. Verlenging en intrekking
10.4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
11. Plaatsing in een pleeggezin of instelling in Nederland
11.1. Plaatsing in een pleeggezin of instelling op verzoek van een ander land op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV)
11.2. Beperking, arbeidsmarktbeperking en geldigheidsduur
11.3. Verlenging en intrekking
11.4. Bewijsmiddelen
B9. Humanitair niet-tijdelijk
1. Inleiding
2. Oud-Nederlanders
2.1. In Nederland geboren en getogen oud-Nederlanders
2.2. Buiten Nederland geboren oud-Nederlanders
2.3. Oud-Nederlanders ( artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, d en f, RWN)
2.3.1. Algemene verblijfsvoorwaarden
3. Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken
4. Terugkeeroptie op grond van artikel 8 Remigratiewet
5. Terugkeeroptie (minderjarige vreemdelingen)
6. Langdurig verblijvende kinderen
6.1. Voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning
6.2. Contra-indicaties
6.3. Overige vereisten
7. Verblijfsvergunning na eerder verblijf als minderjarige vreemdeling in het kader van verblijf als familie- of gezinslid
8. Verblijfsvergunning na verblijf als familie- of gezinslid
8.1. Algemene verblijfsvoorwaarden
8.2. Bijzondere voorwaarden na een (huwelijks)relatie
8.3. Bijzondere voorwaarden na verruimde gezinshereniging
8.4. Verblijfsvergunning na overlijden van de referent
8.5. Gezinsleden van houders van een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’ verleend na verblijf in het kader van medische behandeling
8.6. Verblijf wegens bijzondere individuele omstandigheden na verblijf als familie- of gezinslid
9. Na verblijf in het kader van medische behandeling
10. Na verblijf als slachtoffer van mensenhandel die hiervan geen aangifte kan of wil doen
11. Na verblijf als slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd geweld of van (dreigend) huiselijk geweld
12. Na verblijf als slachtoffer of slachtoffer-aangever van mensenhandel
13. Na verblijf als getuige-aangever van mensenhandel
14. Privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM
14.1. Privéleven
14.2. Inmenging
14.3. Belangenafweging
15. Plaatsing in een pleeggezin of instelling op verzoek van een ander land op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV)
16. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
17. Verlenging en intrekking
18. Bewijsmiddelen
18.1. Algemeen
18.2. Verblijfsspecifiek
B10. EU-recht en Internationale Verdragen
1. Inleiding
2. Het recht van de Europese Unie
2.1. Inleiding
2.2. Beleidsregels
2.3. Ontzegging of beëindiging rechtmatig verblijf
2.4. Bewijsmiddelen
3. Internationale Verdragen
3.1. Inleiding
3.2. Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand
3.3. Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers
4. Associatieovereenkomst EG – Turkije, aanvullend protocol EG – Turkije en Besluit 1/80
4.1. Inleiding
4.2. Beleidsregels
4.3. Beperking, arbeidsmarktaantekening, voorschrift en geldigheidsduur
4.4. Ontzegging of beëindiging rechtmatig verblijf
4.5. Bewijsmiddelen
B11. Bijzonder verblijf
1. Inleiding
2. Beleidsregels
3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur
4. Bewijsmiddelen
5. Verlenging
5.1. Vermogende vreemdeling
5.2. Bewijsmiddelen
B12. De verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd
1. Inleiding
2. Beleidsregels
2.1. De duur van het verblijf in Nederland
2.2. De aard van het verblijfsrecht
2.3. Middelen van bestaan
2.4. Openbare orde of nationale veiligheid
2.5. Hoofdverblijf
2.6. Inburgeringsvereiste
2.6.1. Ontheffing vanwege een psychische of lichamelijke belemmering of verstandelijke handicap
2.6.2. Ontheffing met een beroep op de hardheidsclausule
2.7. Bijzondere categorieën verblijfsvergunning onbepaalde tijd
2.7.1. Oud-Nederlanders ( artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, d en f, RWN)
2.7.1.1. Algemene beleidsregels
2.7.2. Terugkeeroptie
2.7.3. (Ex) geprivilegieerde en diens afhankelijke gezinsleden
2.8. Intrekking verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd
3. Bewijsmiddelen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 (B)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
6.2.1. Hoofdverblijf
De IND beoordeelt of de vreemdeling het hoofdverblijf, als bedoeld in artikel 18, eerste lid, aanhef en onder a, Vw, heeft verplaatst aan de hand van feiten en omstandigheden van feitelijke aard.
De IND neemt in ieder geval aan dat sprake is van verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland als één van de volgende gevallen zich voordoet:
a. de vreemdeling heeft bij zijn vertrek uit Nederland gebruikgemaakt van een remigratieregeling, waaronder een regeling van de Remigratiewet ;
b. de vreemdeling heeft meer dan zes achtereenvolgende maanden buiten Nederland verbleven, tenzij hij aannemelijk maakt dat de overschrijding van deze zes maanden te wijten is aan omstandigheden die buiten zijn schuld zijn gelegen; of
c. de vreemdeling heeft voor het derde achtereenvolgende jaar meer dan vier achtereenvolgende maanden buiten Nederland verbleven, tenzij hij aannemelijk maakt dat het centrum van zijn activiteiten niet naar het buitenland is verlegd.Ad b.
De IND merkt verblijf buiten Nederland als gevolg van detentie aan als een omstandigheid die te wijten is aan de vreemdeling, mits de detentie het gevolg is van een daadwerkelijke rechterlijke veroordeling voor het plegen van een strafbaar feit. Bij lagere strafoplegging door een hogere rechterlijke instantie wordt het gedeelte van de straf dat ten onrechte is opgelegd, buiten beschouwing gelaten.
De IND merkt verblijf buiten Nederland als gevolg van detentie niet aan als een omstandigheid die te wijten is aan de vreemdeling als de detentie het gevolg is van een veroordeling wegens een gedraging die in Nederland niet strafbaar is gesteld.
De IND neemt aan dat geen sprake is van verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland als de vreemdeling:
a. een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd heeft in het kader van studie aan het hoger onderwijs en in het kader van de voltooiing van zijn studie in Nederland tijdelijk hoger onderwijs in het buitenland gaat volgen. Tijdelijkheid wordt niet aangenomen als de periode van het volgen van hoger onderwijs in het buitenland langer is dan een jaar aaneengesloten;
b. een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd heeft voor het verrichten van arbeid die geheel of gedeeltelijk buiten Nederland plaatsvindt;
c. de echtgenoot/partner is van een ambtenaar, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of artikel 8, derde of vierde lid, van het reglement van dienst van het Ministerie van BUZA, die uitgezonden is (geweest) naar een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland;
d. is achtergelaten in het land van herkomst en zich zo snel mogelijk tot de Nederlandse overheid (gemeente, diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, IND of Vreemdelingenpolitie) heeft gewend om naar Nederland te kunnen terugkeren;
e. Nederland heeft verlaten voor de vervulling van de militaire dienstplicht en binnen zes maanden na beëindiging van de dienstplicht naar Nederland is teruggekeerd;
f. een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid als kennismigrant’ of ‘wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG’ heeft en niet langer dan acht maanden arbeid buiten Nederland verricht mits de vreemdeling aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning blijft voldoen;
g. een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘vermogende vreemdeling’ heeft en niet langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft mits de vreemdeling aan de voorwaarden blijft voldoen.Ad d.
Wat ‘zo snel mogelijk’ is, beoordeelt de IND per geval, waarbij de IND rekening houdt met de moeilijkheden die de positie van de achtergelaten vreemdeling met zich heeft meegebracht.