Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet
Artikel II. Algemene nabestaandenwet
Artikel III. Algemene Ouderdomswet
Artikel IV. Arbeidsomstandighedenwet
Artikel V. Arbeidstijdenwet
Artikel VI. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel VIa. Cessantiawet BES
Artikel VII. Kaderwet SZW-subsidies
Artikel VIII. Participatiewet
Artikel IX. Toeslagenwet
Artikel X. Werkloosheidswet
Artikel Xa. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel XI. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES
Artikel XII. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Artikel XIII. Wet arbeid en zorg
Artikel XIV. Wet arbeid vreemdelingen
Artikel XV. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XVI. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel XVII. Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel XVIII. Wet flexibel werken
Artikel XIX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel XX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XXI. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel XXII. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Artikel XXIII. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
Artikel XXIV. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Artikel XXV. Wet ongevallenverzekering BES
Artikel XXVI. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XXVII. Wet op het kindgebonden budget
Artikel XXVIII. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XXIX. Wet studievoorschot hoger onderwijs
Artikel XXX. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
Artikel XXXI. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
Artikel XXXII. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XXXIII. Wet ziekteverzekering BES
Artikel XXXIV. Ziektewet
Artikel XXXV
Artikel XXXVI. Inwerkingtreding
Artikel XXXVII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel xxi Verzamelwet SZW 2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum: