{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet
Artikel II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel III. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
Artikel IV. Wijziging van de Pensioenwet
Artikel V. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel VI. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel VIa. Wijziging van de Wet arbeid en zorg
Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel VIII. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel XI. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel XII. Wijziging van de Wet investeren in jongeren
Artikel XIII. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XIV. Wijziging van de Wet participatiebudget
Artikel XV. Wijziging van de Wet privatisering FVP
Artikel XVI. Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening
Artikel XVII. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XVIII. Wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling
Artikel XIX. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel XX. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel XXI. Wijziging van de Wet werk en inkomen kunstenaars
Artikel XXII. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XXIII. Wijziging van de Ziektewet
Artikel XXIIIa. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht
Artikel XXIV. Inwerkingtreding
Artikel XXV. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verzamelwet SZW 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 16 december 2010 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen op het terrein van de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XXIV. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXV. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2011.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 16 december 2010
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,