Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Laboratoria
+ Hoofdstuk 3. Vaststelling calamiteit en gebied
- Hoofdstuk 4. Maatregelen
+ Hoofdstuk 5. Toezicht op de naleving
+ Hoofdstuk 6. Tuchtrecht
+ Hoofdstuk 7. Gegevensverwerking
+ Hoofdstuk 8. Intrekking
+ Hoofdstuk 9. Evaluatie
+ Hoofdstuk 10. Citeerwijze en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
De voorzitter kan, namens het bestuur, de ondernemer, actief binnen het in artikel 3 bedoelde gebied, gelasten:
a. dat zijn pluimvee binnen een bepaalde termijn of op een bepaalde leeftijd, op kosten van de ondernemer, wordt gevaccineerd tegen een bepaalde pluimveeziekte of zoönose;
b. een protocol, op advies van de Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg van het productschap, bij besluit vastgesteld door het bestuur, na te leven waarin werkvoorschriften worden gegeven ten aanzien van de wijze en frequentie van vaccineren, hygiëne-, reinigings- en ontsmettingsmaatregelen en ongediertebestrijding;
c. mest afkomstig van het gehouden pluimvee te laten verbranden conform de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, vernietigen of zodanig te laten behandelen dat er geen gevaar meer is van besmetting voor ander pluimvee en daarnaast de aan- of afvoer van deze mest te beperken;
d. onderzoek op diens kosten te laten verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 2, naar aanleiding van een calamiteit;
e. het inleggen van broedeieren tijdelijk aan te houden totdat de uitslag van het onderzoek heeft uitgewezen dat de calamiteit niet is aangetroffen op het bedrijf of totdat sprake is van een zodanig te verwachten effect van de in de onderdelen a., b. en c. bedoelde maatregelen dat dit aanhouden niet meer vereist is;
f. de aan- of afvoer van pluimvee, eieren of broedeieren tijdelijk aan te houden totdat de uitslag van het onderzoek heeft uitgewezen dat de calamiteit niet is aangetroffen op diens bedrijf of totdat sprake is van een zodanig te verwachten effect van de in de onderdelen a., b. en c. bedoelde maatregelen dat dit aanhouden niet meer vereist is.
2.
Het in het eerste lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.