Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Laboratoria
+ Hoofdstuk 3. Vaststelling calamiteit en gebied
+ Hoofdstuk 4. Maatregelen
+ Hoofdstuk 5. Toezicht op de naleving
+ Hoofdstuk 6. Tuchtrecht
+ Hoofdstuk 7. Gegevensverwerking
+ Hoofdstuk 8. Intrekking
+ Hoofdstuk 9. Evaluatie
+ Hoofdstuk 10. Citeerwijze en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 1
Deze verordening hanteert de begripsbepalingen opgenomen in artikel 1 van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012 en verstaat voorts onder: artikel 2, tweede lid, van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012 Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's Kaderwet diervoeders artikel 66, vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie
a. registratienummer : registratienummer toegekend op grond van ;
b. Regeling : ;
c. calamiteit : de aanwezigheid van een, niet voor de volksgezondheid schadelijke, besmettelijke dierziekte, die een risico vormt voor andere bedrijven of de aanwezigheid van een voor pluimvee schadelijke substantie in de omgeving, in het voer of drinkwater op een niveau dat niet schadelijk is voor de mens, die buitenproportionele schade, al dan niet potentieel, kan opleveren voor ondernemingen in de pluimveesector en niet al bij uitsluiting door de centrale overheid in relatie tot dierziektebestrijding of op grond van de wettelijk geregeld wordt;
d. bedrijfslichaam : bedrijfslichaam als bedoeld in .