Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Algemene voorwaarden voor verlening van de tegemoetkoming
- 3. De aanvraag
+ 4. Hoogte tegemoetkoming en hoogte plafond
+ 5. De vaststelling
+ 6. Uitvoeringsovereenkomst
+ 7. Intrekking en wijziging tegemoetkoming
+ 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
De leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen dient voor de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 een aanvraag in bij het productschap.
2.
Voor de aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van een door het productschap verstrekt formulier dat volledig en naar waarheid door de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
3.
De leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen die de tegemoetkoming aanvraagt voegt bij het in het tweede lid bedoelde formulier:
a. de factuur van de aan de ondernemer geleverde gevaccineerde dieren;
b. een bewijs waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat vaccinatie bij de in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen overeenkomstig de registratievoorwaarden van het betreffende vaccin is uitgevoerd, alsmede het aantal vaccindoses dat is toegediend;
c. indien de vaccinatie van de vermeerderingsdieren van een legras of leghennen in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland is uitgevoerd, ten genoegen van het productschap tevens een schriftelijk bewijs dat in de betreffende lidstaat voor het jaar 2014 geen subsidie voor de aankoop van vaccins ten behoeve van de betreffende gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen is of wordt aangevraagd dan wel is of wordt toegekend;
d. een bewijs waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat aan de in de artikelen 3 en 4 genoemde voorwaarden is voldaan.
4.
De aanvraag voor de tegemoetkoming dient door het productschap te zijn ontvangen binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze verordening dan wel binnen twee maanden nadat de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen zijn overgeplaatst in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.
5.
In afwijking van het vierde lid dient in het geval de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen zijn overgeplaatst in de periode 2 tot en met 31 december 2014, de aanvraag voor de tegemoetkoming uiterlijk 31 januari 2015 door het productschap of diens rechtsopvolger te zijn ontvangen.