Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening op de afdelingen en de kringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
Verordening op de afdelingen en kringen
Het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulten,
gelet op artikel 26 lid 1 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, maakt bekend dat de hieronder vermelde verordeningen zijn vastgesteld in de Ledenvergadering van 14 oktober 1993.
1.
Het bestuur deelt de in Nederland wonende leden in regionale afdelingen in.
2.
Het bestuur kan ten behoeve van de buiten Nederland wonende leden één of meer afdelingen instellen.
1.
Op verzoek van een afdelingsbestuur kan het bestuur een kring instellen.
2.
Een kring wordt gevormd door een deel van een afdeling.
Artikel 3
Het doel van de afdelingen en de kringen is:
a. het versterken van de band tussen de leden van de NOvAA;
b. het medewerken aan de verwezenlijking van de in artikel 2, derde lid Wet op de AccountantsAdministratieconsulenten omschreven taken van de NOvAA;
c. het bevorderen en instandhouden van de onderlinge gedachtenwisseling over beroepsaangelegenheden;
d. het al dan niet gevraagd adviseren aan het bestuur.
1.
De afdelingen zijn bevoegd voordrachten te doen ter voorziening in vacatures in de commissie van de NOvAA.
2.
Buiten de organisatie van de NOvAA treden de afdelingen en kringen slechts op na verkregen machtiging van het bestuur.
Artikel 5
De kosten van de afdelingen en de kringen komen ten laste van de NOvAA tot een jaarlijks bij de begroting van de NOvAA te bepalen bedrag.
Artikel 6
Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – nadere regelen vast ter uitvoering van deze verordening, waarin worden geregeld de samenstelling en de verkiezing van het afdelingsbestuur, de verkrijging en besteding van geldmiddelen, het houden van afdelings- en kringvergaderingen.
Artikel 7
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op de afdelingen en de kringen.