Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening inzake retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2007 tot het instellen van een retributieregeling met betrekking tot de meldingen van voorgenomen varkensleveringen in het kader van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007 (Verordening inzake retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 19, eerste lid, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007,
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde worden de begripsbepalingen van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007 overgenomen.
a. € 1,90 per transportdocument, indien het voorgenomen transport is gemeld door middel van voice-response, I&RVL-online of EDI;
b. € 3,45 per transportdocument, indien het voorgenomen transport is gemeld door middel van een faxbericht.
a. € 150,00 per verleende ontheffing;
b. € 100,00 per verlenging van de onder a. bedoelde ontheffing.
3.
De retributie, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007, bedraagt € 75,- per aanwijzing en € 75,- per verificatie van de aanwijzing, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid en artikel 5, tweede lid van de verordening.
1.
De retributie wordt door de voorzitter vastgesteld en opgelegd door middel van toezending of uitreiking van een retributiefactuur.
2.
De retributiefactuur is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de betalingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de retributie is berekend, en
c. het totaal van de retributies.
3.
Na betaling aan het meldingsbureau, is degene die de retributie verschuldigd is, daarvan gekweten.
4.
De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht.
5.
Aan de betalingsplichtige die niet of niet geheel binnen de in het vorige lid gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
De Verordening retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening inzake retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007.
2.
Deze verordening zal worden geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 31 oktober 2007
voorzitter
secretaris