Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening instelling van een onderwijsfonds kleinhandel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening instelling van een onderwijsfonds kleinhandel
Het bestuur van het Productschap Vis heeft,
gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis op 27 maart 2003 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
Productschap : het Productschap Vis;
Bestuur : het Bestuur van het Productschap;
Voorzitter : de voorzitter van het Produktschap;
Fonds : het fonds genoemd in ;
Ondernemer : degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;
Kleinhandel : de ondernemer die zijn bedrijf maakt van het verkopen van vis en/of visproducten aan particulieren;
Vis : vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren;
Commissie Detailhandel : de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de detailhandel.
1.
Er is een Onderwijsfonds kleinhandel.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het Productschap en mogen een bedrag van 112.500,-- Euro niet overschrijden.
Artikel 3
De baten het fonds bestaan uit:
a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemming-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Artikel 4
De middelen van het fonds zijn bestemd voor:
a. een algemene bijdrage aan de Stichting Vakopleiding Vishandel, gevestigd te Rijswijk, ten behoeve van de financiering van de opleiding voor de kleinhandelaar in vis in de meest ruime zijn van het woord en de ontwikkeling van leermiddelen voor deze opleiding;
b. andere uitgaven ten bate van de opleiding voor de kleinhandelaar in vis in de meest ruime zin van het woord.
1.
Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.
2.
Het bestuur neemt geen besluit over de bestemming van de middelen van het fonds dan na advies van de Commissie Detailhandel.
Artikel 6
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de kleinhandel in vis.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2003.
2.
De Verordening Onderwijsfonds kleinhandel wordt ingetrokken.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een onderwijsfonds kleinhandel.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris