Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening instelling van een fonds voor scholpromotie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening instelling van een fonds voor scholpromotie
Het bestuur van het Productschap Vis heeft,
gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 26 september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
artikel 2
Productschap : het Productschap Vis;
Bestuur : het bestuur van het Productschap;
Voorzitter : de voorzitter van het Productschap;
Ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
Schol : verse of gekoelde vis behorende tot de soort schol (Pleuro- Nectes plutessa), al dan niet gestript;
Fonds : het fonds genoemd in .
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.
Er is een fonds voor scholpromotie.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.
Artikel 3
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst voortkomend uit inning van (bestemmings-) heffingen verminderd met eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Artikel 4
De middelen van het fonds zijn bestemd voor:
a. een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau, gevestigd te Rijswijk, ten behoeve van de collectieve promotie van schol;
b. andere uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van schol.
Artikel 5
Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.
Artikel 6
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter, namens het bestuur, als liquidateur optreedt en deze, namens het bestuur, aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de scholsector.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor scholpromotie.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Namens bet bestuur van het Productschap
voorzitter
secretaris