Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Taak
+ § 3. Samenstelling
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 20 mei 1994 houdende instelling van de Commissie Bezwaarschriften (Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 31 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op de Verordening behandeling bezwaarschriften;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. commissie: Commissie Bezwaarschriften;
b. raad: Sociaal-Economische Raad;
1.
Er is een Commissie Bezwaarschriften.
2.
De commissie heeft als taak het desgevraagd adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften.
1.
De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad op voorstel van de Bestuurskamer.
2.
De raad benoemt overeenkomstig het eerste lid een aantal plaatsvervangers.
1.
De secretaris van de commissie wordt door de algemeen secretaris van de raad aangewezen.
2.
De secretaris is geen lid van de commissie.
3.
De algemeen secretaris wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.
Artikel 5
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Mededelingen- en Veordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op 1 juni 1994.
Artikel 6
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften.
Den Haag, 20 mei 1994
voorzitter
algemeen secretaris