Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
- 2. Registratie en uitgifte KIPnummers
+ 3. Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP)
+ 4. Melden verplaatsingen pluimvee
+ 5. Wijziging gegevens
+ 6. Inzage, correctie en doorgifte van gegevens uit KIP
+ 7. Bewaartermijn gegevens KIP
+ 8. Derdenbinding
+ 9. Toezicht
+ 10. Handhaving
+ 11. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
De ondernemer die 250 of meer stuks pluimvee houdt of handelt in pluimvee registreert zich bij het productschap. De ondernemer die reeds is geregistreerd op basis van de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 , wordt geacht tevens te zijn geregistreerd conform onderhavige verordening.
2.
Nadat registratie heeft plaatsgevonden als bedoeld in het eerste lid, kent het productschap, voor elke bedrijfslocatie van het door de ondernemer uitgeoefende pluimveebedrijf, een KIPnummer toe aan de ondernemer.
3.
Ten behoeve van de toekenning van het KIPnummer als bedoeld in het tweede lid, verstrekt de ondernemer tenminste de volgende gegevens aan het productschap:
a. de naam, voornamen, geboortedatum, adres en e-mailadres van de ondernemer;
b. de rechtsvorm en de datum van oprichting van het pluimveebedrijf, alsmede indien van toepassing het door de Kamer van Koophandel aan de onderneming ingevolge de Handelsregisterwet toegekende unieke nummer;
c. het adres van de bedrijfslocatie(s) van het pluimveebedrijf;
d. het soort, de categorie en het type pluimvee dat door het betreffende pluimveebedrijf wordt gehouden of verhandeld;
e. het type inrichting van het betreffende pluimveebedrijf;
f. de maximumcapaciteit en de houderijvorm per stal;
g. het nummer en/of de aanduiding van de stal.
4.
Het KIPnummer dat is toegekend aan de ondernemer als bedoeld in het tweede lid, kan worden ingetrokken door het productschap indien is gebleken dat de betreffende ondernemer niet langer het pluimveebedrijf uitoefent.
5.
Indien is gebleken dat overname van het pluimveebedrijf heeft plaatsgevonden, kent het productschap het KIPnummer als bedoeld in het tweede lid, toe aan de ondernemer die het pluimveebedrijf heeft overgenomen.