Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
- Hygiënemaatregelen
- Reinigen en ontsmetten
- Onderzoek naar schadelijke micro-organismen
- Informatie-overdracht
- Maatregelen bij een besmetting
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 augustus 2007. U leest nu de tekst die gold op 25 augustus 2007.
Artikel 1
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
1. productschap: het Productschap Pluimvee en Eieren;
2. bestuur: het bestuur van het productschap;
3. voorzitter: de voorzitter van het productschap;
4. pluimvee: kippen, die worden opgefokt of gehouden voor de productie van broedeieren, vlees of consumptie-eieren;
5. broedeieren: eieren afkomstig van pluimvee, bestemd om te worden bebroed;
6. eendagskuikens: pluimvee dat nog géén 72 uur oud is;
7. fokpluimvee: pluimvee van 72 uur en ouder, bestemd voor de productie van broedeieren;
8. vleeskuikens: pluimvee van 72 uur en ouder, dat wordt gehouden voor de productie van vlees;
9. leghennen: pluimvee dat wordt gehouden voor de productie van consumptie-eieren;
10. pluimveebedrijf: inrichting die wordt gebruikt voor het (op)fokken en/of het houden van fokpluimvee en/of vleeskuikens en/of legpluimvee;
11. fokbedrijf: inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van fokpluimvee;
12. vermeerderingsbedrijf: inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van legpluimvee of vleeskuikens;
13. opfokbedrijf: een inrichting die zich toelegt op het opfokken van fokpluimvee tot het voortplantingsstadium;
14. kuikenbroederij: inrichting die wordt gebruikt voor het inleggen en uitbroeden van broedeieren onderscheidenlijk inrichting waarin één of meerdere vorengenoemde handelingen worden verricht;
15. vleeskuikenbedrijf: inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskuikens;
16. leghennenbedrijf: inrichting die wordt gebruikt voor het houden van leghennen;
17. opfokleghennenbedrijf: inrichting die zich toelegt op het opfokken van leghennen tot het stadium waarop zij consumptie-eieren produceren;
18. meerleeftijdenleghennenbedrijf: een leghennenbedrijf waarin koppels leghennen worden gehouden die per koppel in leeftijd verschillen (dan wel een leghennenbedrijf waarin leghennen worden gehouden waarbij de leghennen binnen één koppel van leeftijd verschillen);
19. ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een pluimveebedrijf of een kuikenbroederij uitoefent;
20. koppel: alle pluimvee met dezelfde gezondheidsstatus dat in dezelfde stal of binnen dezelfde uitloopruimte wordt geplaatst of gehouden en dat een epidemiologische eenheid vormt. In batterijen omvat deze term alle dieren die hetzelfde omsloten luchtvolume delen. Bij een koppel leghennen geldt dat ingeval leghennen in meer dan één stal zijn gehuisvest, maar toch één gemeenschappelijke uitloop hebben, de leghennen uit elke stal als een afzonderlijk koppel moeten worden beschouwd. Ingeval leghennen in meer dan één stal zijn gehuisvest, maar waarbij de stallen op de een of andere wijze (bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke voorruimte) met elkaar in verbinding staan, vormt elke stal één epidemiologische eenheid. Elke stal wordt als één koppel beschouwd. Ingeval meerleeftijden leghennen in één stal zijn gehuisvest, hebben de dieren in die stal dezelfde gezondheidsstatus. Deze dieren kunnen derhalve als één koppel worden gezien;
21. open drinkwatersysteem: drinkwatersysteem waarbij vlotterbakken of voorraadtanken, die geen goed sluitende deksel hebben, worden gebruikt en/of andere open verbindingen zijn;
22. bedrijfsgebouw: het gebouw waarin pluimvee wordt gehouden en/of broedeieren zijn ingelegd en de tot het gebouw behorende voorruimte en lokalen.