Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
- Hygiënemaatregelen
- Reinigen en ontsmetten
- Onderzoek naar schadelijke micro-organismen
- Informatie-overdracht
- Maatregelen bij een besmetting
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 17 juli 2010.
Artikel 1
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
1. productschap : Productschap Pluimvee en Eieren;
2. Bestuur : het Bestuur van het Productschap;
3. Voorzitter : de Voorzitter van het Productschap;
4. ondernemer : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een kalkoenbedrijf of een kalkoenkuikenbroederij uitoefent;
5. kalkoenbedrijf : inrichting die wordt gebruikt voor het (op)fokken en/of het houden van fokkalkoenen en/of vleeskalkoenen;
6. fokbedrijf : inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van fokkalkoenen;
7. vermeerderingsbedrijf : inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van vleeskalkoenen;
8. opfokbedrijf : een inrichting die zich toelegt op het opfokken van fokkalkoenen tot het voortplantingsstadium;
9. kalkoenkuikenbroederij : inrichting die wordt gebruikt voor het inleggen en uitbroeden van broedeieren onderscheidenlijk inrichting waarin één of meerdere vorengenoemde handelingen worden verricht;
10. vleeskalkoenbedrijf : inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskalkoenen;
11. kalkoenen : kalkoenen, die worden opgefokt of gehouden voor de productie van broedeieren of vlees;
12. broedeieren : eieren afkomstig van kalkoenen, bestemd om te worden bebroed;
13. eendagskuikens : kalkoenen die nog géén 72 uur oud zijn;
14. fokkalkoenen : kalkoenen van 72 uur en ouder, bestemd voor de productie van broedeieren;
15. vleeskalkoenen : kalkoenen van 72 uur en ouder, die worden gehouden voor de productie van vlees;
16. koppel : alle kalkoenen met dezelfde gezondheidsstatus die in dezelfde stal of binnen dezelfde uitloopruimte worden geplaatst of gehouden en die een epidemiologische eenheid vormen;
17. open drinkwatersysteem : drinkwatersysteem waarbij vlotterbakken of voorraadtanken, die geen goed sluitende deksel hebben, worden gebruikt en/of andere open verbindingen zijn;
18. bedrijfsgebouw : het gebouw waarin kalkoenen worden gehouden en/of broedeieren zijn ingelegd en de tot het gebouw behorende voorruimte en lokalen;
19. ronde : de periode van opzet van eendagskuikens tot overplaatsing van de kalkoenen of de periode van overplaatsing van de kalkoenen tot aflevering van de kalkoenen of de periode van opzet tot aflevering wanneer de kalkoenen in dezelfde stal verblijven.