Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA fonds uien 2001

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening HPA fonds uien 2001
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 16 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997, gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden, op 8 maart 2001 de volgende verordening vastgesteld.
1.
Er is een Fonds uien dat deel uitmaakt van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw.
2.
Het dagelijks bestuur van het hoofdproductschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Heffingsverordening HPA fonds uien 2001;
b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 26-10-2007]
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het hoofdproductschap, op voorstel van de Commissie Teeltaangelegenheden, subsidies en bijdragen verlenen in het belang van de teelt en afzet van uien.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 26-10-2007]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2001.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2001, treedt zij in werking de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 april 2001.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 26-10-2007]
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA fonds uien 2001.
Voor het bestuur
voorzitter
secretaris