Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA fonds pootaardappelen 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 tot instelling van het fonds pootaardappelen (Verordening HPA fonds pootaardappelen 2003)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw:
Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 16, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
1.
Er is een Fonds pootaardappelen, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw.
2.
Het dagelijks bestuur van het hoofdproductschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de jaarlijks vast te stellen Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen
b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-07-2008]
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het hoofdproductschap, op voorstel van de - Commissie Aardappelen, subsidies en bijdragen verlenen in het belang van de teelt en afzet van pootaardappelen.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-07-2008]
De Verordening HPA fonds pootaardappelen 1997 wordt ingetrokken.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-07-2008]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003.
Den Haag, 20 maart 2003
voorzitter
secretaris