Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
- § 2. Heffingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA financieringsheffing jaar 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De ondernemer is voor het jaar 2006 verplicht aan het hoofdproductschap een heffing te betalen ter zake van het in Nederland in de handel brengen van:
gebrande koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen (GN-code 0901) € 0,03 per 100 kg;
oploskoffie, concentraat van koffie op basis van droge stofgehalte (GN-codes 2101 10) € 0,03 per 100 kg, vermenigvuldigd met de factor 2,18;
groene en zwarte thee (GN-code 0902) € 0,03 per 100 kg.

in een verpakking met een inhoud van niet meer dan 3 kg.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor het in Nederland in de handel brengen van thee in kleinverpakking, voor zover een hoeveelheid van 500.000 kg op jaarbasis niet wordt overschreden.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing wordt gerestitueerd indien de ondernemer de betrokken hoeveelheden buiten het vrije verkeer van Nederland brengt en voor zover het te restitueren heffingsbedrag meer dan € 50,-- per maand bedraagt.
Artikel 3
Koffiebranders, theepakkers en handelaren in koffie en thee zijn verplicht binnen eenentwintig dagen na afloop van een half jaar, door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het hoofdproductschap gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de in artikel 2 bedoelde heffing. De Verordening HPA algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
1.
De teler van vlas is voor het jaar 2006 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd van € 6,-- per hectare vezelvlas.
2.
De verwerker van vlas is voor het jaar 2006 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd van € 6,-- per hectare vezelvlas van de oogst 2006.
1.
De in artikel 4, eerste lid, bedoelde heffing voor de teler van vlas wordt vastgesteld op basis van de door de teler aan het hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.
2.
Ter vaststelling van de in artikel 4, tweede lid, bedoelde heffing voor de verwerker van vlas is deze verplicht vóór 1 december 2005 aan het hoofdproductschap opgave te doen van de aangekochte hectaren vlas.
De Verordening HPA algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
Artikel 6
De heffing bedoeld in de artikelen 2 en 4 is bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het hoofdproductschap.