Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de lnstellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,
op 12 februari 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 29-05-2004]
onderneming: onderneming waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend;
ondernemer: een natuurlijk of rechtspersoon, die een onderneming drijft;
omzet: de geldomzet als ondernemer in de vleeswaren-, vleesconserven- en baconindustrie;
O & O-fonds: het fonds genoemd in artikel 2 van de Verordening Fonds onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie.
1.
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003
2.
In deze verordening wordt verstaan onder:
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 29-05-2004]
De ondernemer, is voor het kalenderjaar 2003, op basis van de door hem in het kalenderjaar 2002 behaalde omzet, ten behoeve van het O & O-fonds een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:
van € 0,- tot en met € 45.378,- € 44,-
vanaf € 45.379,- tot en met € 226.890,- € 67,-
vanaf € 226.891,- tot en met € 453.780,- € 83,-
vanaf € 453.781,- tot en met € 907.600,- € 113,-
vanaf € 907.601,- tot en met € 2.268.900,- € 195,-
vanaf € 2.268.901,- tot en met € 4.537.800,- € 307,-
vanaf € 4.537.801,- tot en met € 6.806.601,- € 405,-
vanaf € 6.806.602,- tot en met € 9.076.000,- € 485,-
vanaf € 9.076.001,- tot en met € 13.614.801,- € 600,-
vanaf € 13.614.801,- tot en met € 27.000.000,- € 826,-
vanaf € 27.000.001,- tot en met € 50.000.000,- € 972,-
  en meer dan € 50.000.001,- € 1340,-

Voor een ondernemer, die na 1 januari 2003 aangevangen heeft een onderneming te drijven als bedoeld in artikel 1, tweede lid, bedraagt de heffing € 44,-.
1.
Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid van een overeenkomstig het tweede lid aangewezen ondernemersorganisatie wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op de in artikel 2 bedoelde heffing.
Deze aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de betrokkene als contributie aan de betreffende vereniging over het betrokken kalenderjaar beeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij is verschuldigd aan heffing, op grond van artikel 2 over datzelfde betrokken kalenderjaar.
2.
De in het vorige lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur van het Productschap Vee en Vlees, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Schilthuisaftrek van de Sociaal-Economische Raad.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 29-05-2004]
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 29-05-2004]
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2003.'
Voor het bestuur
voorzitter
secretaris