Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Pootgoedfonds
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HBAG Pootgoedfonds 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 2 juni 2005, houdende instelling van het Pootgoedfonds (Verordening HBAG Pootgoedfonds 2005)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 3, 5, 10 en 11 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), in werking getreden met ingang van 1 januari 2003 (Staatsblad 2002 nr. 386);
Gehoord de commissie pootaardappelen;
Besluit:
1.
Er is een Pootgoedfonds, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel.
2.
Het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a) de opbrengst van de heffing uit hoofde van de jaarlijks vast te stellen Heffíngsverordening HBAG Pootgoedfonds
(voorheen genaamd: Verordening heffingen pootaardappelen);
b) de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
4.
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het hoofdbedrijfschap, op voorstel van de commissie pootaardappelen, subsidies en bijdragen verlenen ter financiering van maatregelen en projecten in het belang van de pootaardappelteelt en -afzet.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HBAG Pootgoedfonds 2005.
Aalsmeer, 2 juni 2005
voorzitter
secretaris