Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Eisen drogestof
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening GZP drogestof brood 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 14 februari 2009.
Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van het percentage drogestof in brood (Verordening GZP drogestof brood 2003)
Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
Gelet op de artikelen 93 en 104, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 3 en 4 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 06-07-2008]
Voor de toepassing van deze verordening wordt de terminologie van het Warenwetbesluit meel en brood overgenomen en wordt voorts verstaan onder: artikel 1, sub d, van het Warenwetbesluit Meel en Brood 1998
a. productschap : Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten
b. ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.
c. decoratie : aan de buitenzijde van het brood voor het bakken aangebrachte bestanddelen, zoals sesamzaad en maanzaad.
d. brood : de gebakken eetwaar, die - behoudens de eventuele decoratie - geen andere kenmerkende bestanddelen bevat dan die opgenomen in , met een vochtgehalte van tenminste 20 %, met uitzondering van roggebrood en roggetarwebrood.
1.
Het is de ondernemers in Nederland verboden brood met een gewicht tussen 350 gram en 1000 gram te produceren indien de hoeveelheid drogestof van het brood niet ligt tussen de waarden vermeld in het tweede lid.
2.
De in het eerste lid bedoelde waarden zijn de volgende:
3.
Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet voor zover het brood aantoonbaar bestemd is voor consumptie buiten Nederland.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 06-07-2008]
Het bepaalde in deze verordening geldt mede voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die in de ondernemingen waarvoor het Productschap is ingesteld bedrijfsmatig plegen te worden verricht.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 06-07-2008]
Overtredingen van het bepaalde in artikel 2 worden aangewezen als strafbare feiten.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 06-07-2008]
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 06-07-2008]
De Verordening GZP droge stof brood 1997 wordt ingetrokken.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 06-07-2008]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP drogestof brood 2003.
Den Haag, 6 februari 2003
voorzitter
secretaris