Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Voorwaarden vervoer
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening GZP bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 september 2009. U leest nu de tekst die gold op 19 september 2009.
Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van vervoer van gekoelde bakkerswaren (Verordening GZP bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2003)
Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
Gelet op de artikelen 93 en 104, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 2, 3 en 4 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997, artikel 15, zesde lid van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen,
gehoord de Adviescommissie Warenwet;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 14-12-2008]
Deze verordening verstaat onder:
a. productschap : Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
b. ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld en die beroepsmatig bakkerswaren vervoert en aflevert aan consumenten, filialen, horecagelegenheden, instellingen en marktplaatsen;
c. gekoelde bakkerswaren : bakkerswaren welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf en de uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan, met uitzondering van voorverpakte bakkerswaren waarop door de bereider een bijzondere bewaartemperatuur is vermeld;
d. lokaal vervoer : rechtstreekse aflevering van bestellingen aan consumenten, filialen, horecagelegenheden, instellingen en marktplaatsen voor zover deze aflevering plaats vindt binnen een straal van 20 kilometer van de plaats van waaruit het vervoer plaatsvindt gedurende ten hoogste 2 uren.
1.
Tijdens het lokaal vervoer van gekoelde bakkerswaren dient de temperatuur van deze waren niet hoger te zijn dan 10 graden C.
2.
De ondernemer draagt er zorg voor dat tijdens handelingen in relatie tot het lokaal vervoer van gekoelde bakkerswaren de temperatuur van deze waren zo min mogelijk stijgt.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 14-12-2008]
De bepalingen van deze verordening gelden mede voor andere natuurlijke en rechtspersonen dan de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, voor zover deze bedrijfsmatig handelingen verrichten die in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 14-12-2008]
Overtredingen van het bepaalde bij artikel 2 worden aangewezen als strafbaar feit.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 14-12-2008]
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 14-12-2008]
De Verordening GZP bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 1994 wordt ingetrokken.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 14-12-2008]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2003
Den Haag, 6 februari 2003
voorzitter
secretaris