Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 september 2012. U leest nu de tekst die gold op 8 september 2012.
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 8 september 2004, houdende de instelling van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
productschap : het Productschap Vee en Vlees;
bestuur : het bestuur van het productschap;
commissie : de Commissie Vleesindustrie van het productschap;
1.
Er is een Fonds voedselveiligheid vee- en vleessector.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 12 miljoen niet overschrijden.
3.
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval het bestuur optreedt als vereffenaar.
Artikel 3
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengsten van de heffingen uit hoofde van de Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005 alsmede de voor de jaren 2006 tot en met 2010 vast te stellen Verordeningen bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector, verminderd met de inningskosten daarvan,
b. gelden door de Europese Gemeenschappen en de Rijksoverheid beschikbaar gesteld ter verwezenlijking van het in artikel 4 bepaalde doel.
Artikel 4
Het fonds heeft ten doel bij te dragen in de financiering van onderzoeksprojecten en initiatieven gericht op de verbetering en verdere ontwikkeling van voedselveiligheidsgaranties, waaronder de verbetering van hygiëne en arbeidsomstandigheden, het introduceren van effectieve en efficiënte keuringsmethodieken, infrastructuren en kennisstructuren in de Nederlandse vee- en vleessector.
1.
Het bestuur beslist over de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met het in artikel 4 bepaalde doel.
2.
Het bestuur neemt geen besluit over de besteding van de middelen dan op voorstel van de commissie.
3.
Het bestuur kan op voorstel van de commissie bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met het in artikel 4 bepaalde doel.
Artikel 6
De heffingen die bij de in artikel 3, onder a, bedoelde verordeningen worden vastgesteld bedragen ten hoogste:
€ 2,98 per rund;
€ 1,22 per kalf;
€ 0,56 per varken;
€ 1,04 per schaap; en
€ 1,04 per geit.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005.
Zoetermeer, 8 september 2004
voorzitter
secretaris