Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening fonds ruimen M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2011, houdende instelling van een fonds ten behoeve van de ruiming van met M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (Verordening fonds ruimen M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 93, tweede lid, onderdeel g., van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 6 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
a. productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
b. bestuur : het bestuur van het productschap;
c. M.g. : Mycoplasma gallisepticum;
d. fonds : het fonds bedoeld in , te noemen M.g. fonds.
1.
Er is een fonds dat ten doel heeft middelen te verstrekken ter financiering van maatregelen ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 1.300.000,- niet overschrijden.
1.
Het bestuur beheert het fonds en beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.
2.
Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het Fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, bepaalde omschrijving begrepen kan worden geacht.
1.
De middelen van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van heffingen, verminderd met de inningskosten;
d. middelen die hetzij door het productschap hetzij door derden aan het fonds worden overgemaakt;
e. de door de middelen van het fonds opgebrachte rente.
2.
De bestemming van de in het eerste lid onder a. bedoelde heffingen is uitdrukkelijk vermeld in de verordeningen krachtens welke deze heffingen aan het productschap verschuldigd zijn.
Artikel 5
Het fonds kan door het bestuur bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
Artikel 6
De Verordening financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2003 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds ruimen M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2011.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 9 juni 2011
voorzitter
secretaris