Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Verordening financiering vispromotie 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
a. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt 0,82 promille van de waarde van de met een kotter aangevoerde zeevis met uitzondering van garnalen.
b. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt € 0,0023 per per kilogram aangevoerde garnalen die onder de controleplicht vallen voor controle op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) nr. 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen voor eerste verhandeling.
c. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt 0,70 promille van de waarde van de met een trawler aangevoerde zeevis.
2.
a. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder b, bedraagt 0,94 promille van het aankoopbedrag van de van een kotter gekochte zeevis met uitzondering van garnalen.
b. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder b, bedraagt € 0,0026 per kilogram gekochte garnalen.
c. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder b, bedraagt 0,82 promille van het aankoopbedrag van de van een trawler gekochte zeevis.
3.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder c, bedraagt 0,21 promille van het inkoopbedrag van de ingekochte vis of visproducten.
4.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder d, bedraagt € 123,00 per verkooppunt per kalenderjaar. Onder verkooppunt wordt onder meer verstaan een viswinkel, een webwinkel, een viskraam of een visverkoopwagen.
5.
Onverminderd het bepaalde in het derde lid, bedraagt de heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder e, 7,5 promille van het inkoopbedrag van de ingekochte maatjesharing.
6.
a. De waarde van de aangevoerde zeevis, als bedoeld in het eerste lid onder a, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4, eerste en tweede lid.
b. De waarde van de aangevoerde zeevis, als bedoeld in het eerste lid onder c, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4, derde lid.
c. De conversiefactor voor gepelde garnalen als bedoeld in het eerste lid onder b en in het tweede lid onder b, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4, vierde lid.
7.
Als aankoopbedrag van de al dan niet door tussenkomst van een afslag gekochte zeevis, als bedoeld in het derde lid, geldt de door de koper, voor de door hem betrokken zeevis, betaalde koopsom.
8.
Bij de bepaling van het inkoopbedrag, als bedoeld in het derde lid, wordt het deel van het inkoopbedrag van de zeevis of garnalen waarover reeds een heffing als bedoeld in het tweede lid is betaald door dezelfde heffingsplichtige ondernemer, in mindering gebracht.
9.
Vis en visproducten zijn voor een kleinhandelaar of een ondernemer, die dezelfde partij na be- of verwerking door een derde onverwijld weer heeft teruggekocht, éénmalig onderhevig aan een heffing als bedoeld in artikel 2, onder e. Op het inkoopbedrag, als bedoeld in het derde lid, dient derhalve het inkoopbedrag waarover reeds een heffing als bedoeld in artikel 2, onder c, is opgelegd aan de eerste koper, in mindering te worden gebracht.
10.
De ondernemer, die meent dat het achtste of negende lid van dit artikel van toepassing is en hier een beroep op doet, levert hiervan zelf schriftelijk het bewijs.