Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007 artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : ( Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. bestuur : het bestuur van het productschap;
d. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
e. secretaris : de secretaris van het productschap;
f. ondernemer : degene die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;
g. fonds voor promotie : het fonds ingesteld krachtens ;
h. fonds voor de aanvoersector : het fonds ingesteld krachtens ;
i. Commissie aanvoer aangelegenheden : de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over gelegenheden betreffende de aanvoer;
j. kweekvis : forel, meerval, tilapia, paling en tarbot die in Nederland wordt gekweekt en gehouden in recirculatiesystemen en vijvers ten behoeve van productiedoeleinden gericht op menselijke consumptie;
k. forel : vissen van de soort Oncorphynchus mykiss ;
l. meerval : vissen van de soort Clarius garipinus ;
m. tilapia : vissen van de soort Oreochromis Spp. ;
n. paling : vissen van de soort Anquilla anquilla ;
o. tarbot : vissen van de soort Psetta maximus .