Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening factuur- en betalingsmelding bloemen en planten 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 22 februari 2008.
Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 10 november 2004, houdende regels ter zake van de melding van uitvoer-, verzendings-, factuur- en betalingsregelingsgegevens (Verordening factuur- en betalingsmelding bloemen en planten 2004)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,
gelet op de artikelen 93, 100 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikelen 3 eerste lid en tweede lid sub b, 10 en 11 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), heeft na advies van de Commissie Bloemkwekerijproducten de volgende verordening vastgesteld:
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt verstaan onder:
1. Commissie Bloemkwekerijproducten: de op grond van artikel 5 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ingestelde commissie bloemkwekerijproducten;
2. Bloemkwekerijproducten: snijbloemen, snijgroen, potplanten, perkgoed, uitgangsmateriaal (met uitzondering van zaden), kerstbomen zonder wortels, in het wild gegroeide gewassen welke met het oog op de sierwaarde in het economische verkeer worden gebracht, alsmede afgesneden takken van siergewassen in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand, met uitzondering van:
a. winterharde houtgewassen in hun geheel voor zover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen met wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;
b. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;
c. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen;
d. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten.
1.
Iedere ondernemer die bloemkwekerijproducten verhandelt is verplicht de uitvoer of verzending van bloemkwekerijproducten op de dag dat deze plaatsvindt bij de commissie bloemkwekerijproducten te melden, zulks in overlegging van een kopie van de voor de buitenlandse afnemer bestemde factuur. Tussen commissie bloemkwekerijproducten en de ondernemer kan een afwijkend tijdstip van melding worden overeengekomen.
2.
Iedere ondernemer die bloemkwekerijproducten verhandelt is verplicht om, zodra de buitenlandse afnemer een zending bloemkwekerijproducten heeft betaald, de commissie bloemkwekerijproducten direct van deze betaling in kennis te stellen. Tussen de commissie bloemkwekerijproducten en de ondernemer kan een afwijkend tijdstip van betalingsmelding worden overeengekomen.
Artikel 3
Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, worden aangewezen als feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.
De Verordening HBAG Bloemen en Planten factuur- en betalingsmelding 2003 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening factuur- en betalingsmelding bloemen en planten 2004.
Aalsmeer, 10 november 2004
voorzitter
secretaris