Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bijzondere heffing veeziektenfonds (PVV) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 22 oktober 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het veeziektenfonds voor het jaar 2004 (Verordening bijzondere heffing veeziektenfonds (PVV) 2004)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I;
Besluit:
Artikel 1
a.. kalveren : runderen, jonger dan 1 jaar, huisdieren;
b . varkens : varkens, huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht.
1.
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 .
1.
Op voet van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 is voor het veeziektenfonds PVV een heffing verschuldigd ten bedrage van:
a. [Treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
b. € 2,11 per kalf ten behoeve van de rekening-II-runderen;
c. € 0,84 per schaap ten behoeve van de rekening-III-schapen en geiten;
d. € 0,24 per geit ten behoeve van de rekening-III-schapen en geiten
e. [Treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder d, is, indien ten genoegen van het productschap is aangetoond dat het een jonge geit betreft, een heffing verschuldigd ten bedrage van € 0,09.
3.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:
a. de periode tussen het tijdstip van invoeren het tijdstip van slacht korter is dan:-
twee maanden, in het geval het betreft varkens, geiten en schapen;-
drie maanden, in het geval het betreft kalveren en runderen.
b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:-
twee maanden, in het geval het betreft varkens, geiten en schapen;-
drie maanden, in het geval het betreft, kalveren en runderen.
1.
Deze verordening treedt, met uitzondering van artikel 2, eerste lid, onderdelen a. en e., inwerking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij, met uitzondering van voornoemde bepalingen, inwerking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.
2.
Artikel 2, eerste lid, onderdeel a. en artikel 2, eerste lid, onderdeel e. treden inwerking op een door het bestuur bij besluit nader te bepalen tijdstip, dat voor deze onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bijzondere heffing veeziektenfonds (PVV) 2004.
Zoetermeer, 22 oktober 2003
voorzitter
plv. secretaris