Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- 1. Begripsbepalingen
+ 2. SVD controle levende varkens
+ 3. Verboden
+ 4. Administratie
+ 5. Toezicht
+ 6. Handhaving
+ 7. Gegevensbescherming
+ 8. Bijzondere bepalingen
+ 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Verordening bestrijding vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder :
1. productschap : Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : bestuur van het productschap;
3. voorzitter : voorzitter van het productschap;
4. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
5. varkenshouder : ondernemer die varkens houdt;
6. slachterij : slachterij waar varkens worden geslacht;
7. bedrijf : locatie van een landbouwbedrijf waar, anders dan voor recreatieve of educatieve doeleinden, varkens zwaarder dan 25 kilogram worden gehouden, dan wel een locatie die voor het zodanig houden bestemd is;
8. varken : dier behorende tot de familie der Suidae Gray 1821;
9. SVD : Vesiculaire varkensziekte (Swine Vesiculair Disease).