Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen Vleeswarenindustrie (PW) 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 1 juli 2010, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de Vleeswarenindustrie voor het jaar 2010 (Verordening bestemmingsheffingen Vleeswarenindustrie (PVV) 2010)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikelen 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2012]
ondernemer : de ondernemer die een onderneming drijft waarin de Vleeswarenindustrie, de vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend.
1.
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2010 en verstaat voorts onder:
2.
In afwijking van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 , wordt verstaan onder:
1.
De ondernemer is over het kalenderjaar 2010 op de grondslag van de behaalde omzet, ten behoeve van het O & O fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:
2.
Voor een ondernemer, die na 1 januari 2010 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 88,-.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2009, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.
1.
De ondernemer is over het kalenderjaar 2010 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:
2.
Voor een ondernemer, die na 1 januari 2010 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 58,-.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2009, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.
1.
Aan de ondernemer, die voor het jaar 2010 contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een volgens het vierde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het bedrag dat de ondernemer aan heffingen is verschuldigd op grond van deze verordening.
2.
De in het eerste lid bedoelde aftrek beloopt 40% van het bedrag dat de ondernemer als contributie voor het jaar 2010 aan de betreffende ondernemersorganisatie heeft betaald tot ten hoogste 40% van het bedrag dat de ondernemer aan heffingen is verschuldigd op grond van deze verordening.
3.
Indien de ondernemer, naast de aftrek als bedoeld in het eerste lid, op grond van een andere heffingsverordening van het productschap aanspraak maakt op aftrek in verband met betaalde contributie als lid of indirect lid van een overeenkomstig het vierde lid aangewezen ondernemersorganisatie, dan kan de som hiervan niet meer bedragen dan 50% van de contributie die door de ondernemer voor het jaar 2010 aan de aangewezen ondernemersorganisatie is betaald.
4.
De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2012]
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2010.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 1 juli 2010
voorzitter
secretaris