Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen Vleeswarenindustrie (PVV) 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 27 oktober 2010, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de Vleeswarenindustrie voor het jaar 2011 (Verordening bestemmingsheffingen Vleeswarenindustrie (PVV) 2011)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees; Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2012]
ondernemer : de ondernemer die een onderneming drijft waarin de Vleeswarenindustrie, de vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend.
1.
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2011 en verstaat voorts onder:
2.
In afwijking van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 , wordt verstaan onder:
1.
De ondernemer is over het kalenderjaar 2011 op de grondslag van de behaalde omzet, ten behoeve van het O & O fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:
2.
Voor een ondernemer, die na 1 januari 2011 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 88,-.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2010, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.
1.
De ondernemer is over het kalenderjaar 2011 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:
2.
Voor een ondernemer, die na 1 januari 2011 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 58,-.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2010, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.
1.
Aan de ondernemer, die voor het jaar 2011 contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een volgens het vierde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het bedrag dat de ondernemer aan heffingen is verschuldigd op grond van deze verordening.
2.
De in het eerste lid bedoelde aftrek beloopt 30% van het bedrag dat de ondernemer als contributie voor het jaar 2011 aan de betreffende ondernemersorganisatie heeft betaald tot ten hoogste 30% van het bedrag dat de ondernemer aan heffingen is verschuldigd op grond van deze verordening.
3.
Indien de ondernemer, naast de aftrek als bedoeld in het eerste lid, op grond van een andere heffingsverordening van het productschap aanspraak maakt op aftrek in verband met betaalde contributie als lid of indirect lid van een overeenkomstig het vierde lid aangewezen ondernemersorganisatie, dan kan de som hiervan niet meer bedragen dan 50% van de contributie die door de ondernemer voor het jaar 2011 aan de aangewezen ondernemersorganisatie is betaald.
4.
De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2012]
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2011.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2011.
Zoetermeer, 27 oktober 2010
voorzitter
secretaris