Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
artikel 3, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie dieren artikel 2, eerste lid, van de Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007 artikel 21, vierde lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's
a. UBN : uniek bedrijfsnummer als bedoeld in (Stcrt. 2004, 242);
b. Veeziektenfonds PVV : het fonds als bedoeld in ;
c. peildatum : 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarover de heffing wordt opgelegd;
d. erkend verzamelcentrum : een door de minister overeenkomstig (Stcrt. 2005, 120), erkend verzamelcentrum;
e. erkende slachterij : een door de Voedsel en Waren Autoriteit erkende slachterij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, tweede en derde lid, van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139).
1.
Deze verordening neemt de begripsbepalingen over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 . In afwijking hiervan wordt verstaan onder:
2.
Voorts wordt in deze verordening verstaan onder: