Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 28 oktober 2009, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen op schapen en geiten ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2010 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1
artikel 3, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie dieren artikel 2, eerste lid, van de Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007 artikel 37, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie dieren
a. UBN : uniek bedrijfsnummer als bedoeld in (Stcrt. 2004, 242);
b. Veeziektenfonds PVV : het fonds als bedoeld in ;
c. peildatum : de datum van de telling als bedoeld in (Stcrt. 2004, 242), in het jaar voorafgaande aan het jaar waarover de heffing wordt opgelegd.
1.
Deze verordening neemt de begripsbepalingen over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 . In afwijking hiervan wordt verstaan onder:
2.
Voorts wordt in deze verordening verstaan onder:
1.
De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2010 een vaste heffing van € 25,- verschuldigd, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 schapen of 25 geiten houdt.
2.
De ondernemer die op de peildatum meer dan 25 schapen én meer dan 25 geiten houdt, is slechts éénmaal de vaste heffing als bedoeld in het eerste lid verschuldigd.
1.
De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2010 een variabele heffing verschuldigd van € 0,90 per schaap, over het door hem op de peildatum gehouden aantal schapen, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 schapen houdt.
2.
De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2010 een variabele heffing verschuldigd van € 0,90 per geit, over het door hem op de peildatum gehouden aantal geiten, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 geiten houdt.
Artikel 4
De heffing als bedoeld in de artikelen 2 en 3, is door de ondernemer verschuldigd per aan hem toegewezen UBN.
Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
Artikel 6
Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2010.
Zoetermeer, 28 oktober 2009
plv. voorzitter
secretaris