Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2012, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen ten behoeve van de varkenssector voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2013)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2014]
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2012 artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2012 artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2012
a. fonds afzetbevordering : fonds als bedoeld in ;
b. fonds gezondheidszorg : fonds als bedoeld in ;
c. fonds kwaliteitsverbetering : fonds als bedoeld in .
1.
De ondernemer die in het jaar 2013 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. € 0,00 per varken, waarvan
€ 0,00 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,00 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,00 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.
b. € 0,00 per zeug, waarvan
€ 0,00 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,00 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,00 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.
c. € 0,00 per big, waarvan
€ 0,00 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,00 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,00 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.
3.
Van de in het tweede lid, onder a., b. en c., bedoelde heffing ten behoeve van het fonds afzetbevordering mag € 0,00 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.
4.
Van de in het tweede lid, onder c., bedoelde heffing ten behoeve van het fonds kwaliteitsverbetering mag € 0,00 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2014]
Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren
a. in het handelsverkeer brengt, dan wel
b. naar derde landen uitvoert, dan wel
c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts)persoon in Nederland plaatsvindt.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2014]
De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:
a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden;
b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan twee maanden.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2014]
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2013.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Zoetermeer, 31 oktober 2012
voorzitter
secretaris