Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Broedeieren en eendagskuikens
+ 3. Moederdieren
+ 4. Vleespluimvee
+ 5. Geslacht pluimvee
+ 6. Overige bepalingen
+ 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 21 oktober 2004, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de pluimveevleessector voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 1 van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PPE 2003 artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering PPE 2003 artikel 1 van de Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering PPE 2003 artikel 2 van de Verordening financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2003 artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg PPE 2003
1. o. en o. fonds : het fonds als bedoeld in ;
2. afzetbevorderingsfonds : het fonds als bedoeld in ;
3. kwaliteitsverbeteringsfonds : het fonds als bedoeld in ;
4. M.g. fonds : het fonds als bedoeld in ;
5. gezondheidszorgfonds : het fonds als bedoeld in .
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
a. voor vleesrassen kippen € 0,00041 per ingelegd broedei,
b. voor eenden € 0,00103 per ingelegd broedei,
c. voor kalkoenen € 0,002129 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2005 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede en derde lid bepaalde tarief.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
a. voor vleesrassen kippen € 0,00957 per eendagskuiken,
b. voor kalkoenen € 0,08828 per eendagskuiken.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2005 geplaatste eendagskuikens.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt in geval van opfok (groot)moederdieren:
1.
De ondernemer die opfokvermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2005 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van het M.g. fonds.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken eendagskuikens op opfokvermeerderingsbedrijven € 0,04153 per kuiken.
1.
De ondernemer die moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden moederdieren.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd, en wel:
a. indien het moederdieren van kippen betreft:
zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of
zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen;
b. indien het moederdieren van kalkoenen betreft:
zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen, of
zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval zij wederom in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2005 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van het M.g. fonds.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor vleesrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven € 0,14324 per moederdier.
3.
Indien de functies van opfok- en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf worden uitgeoefend, is het in het tweede lid genoemde tarief verschuldigd wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 opgezette vleeskuikens tegen een tarief van € 0,00103 per opgezet vleeskuiken.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 afgeleverde eenden tegen een tarief van € 0,00169 per kilogram afgeleverd levend gewicht.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 opgezette vleeskalkoenen tegen een tarief van € 0,02579 per vleeskalkoen.
1.
De ondernemer die pluimvee slacht is aan het productschap over het geslacht gewicht van het door hem in het kalenderjaar 2005 geslachte pluimvee een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor oude kippen en hanen € 0,00028 per kilogram geslacht gewicht,
b. voor vleeskuikens, niet zijnde oude kippen en hanen als bedoeld onder a, € 0,00306 per kilogram geslacht gewicht,
c. voor kalkoenen € 0,00003 per kilogram geslacht gewicht,
d. voor tamme eenden € 0,00159 per kilogram geslacht gewicht.
3.
Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van deze verordening met betrekking tot het geslacht gewicht nadere regels te stellen.
Artikel 11 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
De heffingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 10, zijn bestemd voor de fondsen overeenkomstig de nadere verdeling zoals opgenomen in de bijlage .
Artikel 12 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2005.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
3.
Deze Verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 21 oktober 2004
voorzitter
secretaris