Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de sector konijnen- en edelpelsdierenhouderij voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2013)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 2 van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling (PPE) 2011 artikel 2 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PPE) 2011
1. fonds voor onderzoek en ontwikkeling : het fonds als bedoeld in ;
2. gezondheidszorgfonds : het fonds als bedoeld in ;
3. voedsters : moederdieren van konijnen.
1.
De ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal voedsters en vleeskonijnen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2013 houdt.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. € 0,98 per voedster,
waarvan:
€ 0,98 voor het fonds voor onderzoek en ontwikkeling en € 0,00 voor het gezondheidszorgfonds
is bestemd.
b. € 0,0382 per vleeskonijn,
waarvan:
€ 0,0382 voor het fonds voor onderzoek en ontwikkeling en € 0,00 voor het gezondheidszorgfonds
is bestemd.
1.
De ondernemer die nertsen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal moederdieren nertsen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2013 houdt.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
€ 0,72 per moederdier nerts,
waarvan:
€ 0,39 voor het fonds onderzoek en ontwikkeling en € 0,33 voor het gezondheidszorgfonds
is bestemd.
Artikel 4
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
Artikel 5
Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2013.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Zoetermeer, 1 november 2012
voorzitter
secretaris