Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Onderwerpen
+ § 3. Heffingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing Voorlichting 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 20 mei 2008.
Verordening van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de voorlichting over en voor de natuursteenbranche in het jaar 2002 (Verordening bestemmingsheffing Voorlichting 2002)
Het Bestuur van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf,
Gelet op artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 8 van de Instellingsverordening Bedrijfschap Natuursteenbedrijf en artikel 5 van de Algemene Heffingsverordening,
Besluit vast te stellen de navolgende
VERORDENING
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 10-04-2003]
In deze verordening wordt verstaan onder:
Bedrijfschap : Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf;
Onderneming : onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
Omzet : omzet behaald met de onderneming in het kalenderjaar dat twee jaar vooraf gaat aan het tijdvak waarover wordt geheven.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 10-04-2003]
Ten behoeve van de voorlichting en promotie op het gebied van natuursteen en natuursteenwerken wordt aan degene die een onderneming drijft een heffing opgelegd.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 10-04-2003]
Het tarief van de in artikel 2 bedoelde heffing bedraagt € 0,63 per duizend gulden omzet voor omzetten tot € 2.250.000 en voor de meerdere omzet boven € 2.250.000 € 0, 13 per duizend gulden omzet, een en ander met een minimum van € 50,--.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 10-04-2003]
Ten aanzien van de verstrekking van gegevens, de oplegging van een ambtshalve aanslag indien deze gegevens niet worden verstrekt, de geheimhouding van deze gegevens en de bevoegdheid tot inzage van boeken en bescheiden, zijn van toepassing de bepalingen van de Algemene heffingsverordening 1993 en van de Registratieverordening.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 10-04-2003]
De in artikel 2 bedoelde heffing wordt rechtstreeks door het bedrijfschap door middel van een op te leggen aanslag geïnd.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 10-04-2003]
Het bestuur van het bedrijfschap is bevoegd om op een daartoe strekkend verzoek gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de plicht tot betaling van een overeenkomstig deze verordening opgelegde heffing, indien het dit als gevolg van bijzondere omstandigheden redelijk dan wel billijk voorkomt.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 10-04-2003]
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bestemmingsheffing Voorlichting 2002.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 10-04-2003]
Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 10-04-2003]
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.
Rijswijk, 28-6-2002
voorzitter
secretaris