Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De bestemmingsheffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 1 november 2011, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing modedetailhandel mkb voor het jaar 2012 (Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2012)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikel 95, tweede lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie modedetailhandel behorend tot het midden- en kleinbedrijf;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. midden- en kleinbedrijf: ondernemingen met ten hoogste 20 verkoopplaatsen en maximaal 100 werkzame personen;
b. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
c. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
d. werkzame personen: de personen die doorgaans ten minste 15 uur per week in de onderneming werkzaam zijn. Deze personen kunnen zijn:-
al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers;
meewerkend ondernemer;
meewerkend gezinslid van de ondernemer;
e. detailhandel in mode: de detailhandel in herenbovenkleding, damesbovenkleding, dames- en heren bovenkleding (algemeen assortiment), textielgoederen (algemeen assortiment), babykleding, kinderkleding, onderkleding/foundation, nappa en lederen kleding. Tot de modedetailhandel worden niet gerekend de detailhandel in bruidsmode en gelegenheidskleding, bont en tweedehandskleding;
f. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;
g. verkoopplaats: iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden;
i. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
1.
Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die:
a. een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in mode wordt uitgeoefend, en
b. behoren tot het midden- en kleinbedrijf.
2.
Deze verordening is niet van toepassing op de ondernemers die:
a. een onderneming drijven waarin de detailhandel in mode uitsluitend in de vorm van ambulante handel wordt uitgeoefend;
b. als werkgever in de modedetailhandel geen bijdrage betalen aan de Stichting Sociaal Fonds Mode- en Sportdetailhandel.
1.
Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, wordt voor het jaar 2012 een bestemmingsheffing opgelegd ter financiering van de activiteiten van de Commissie modedetailhandel mkb. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in mode door middel van enerzijds het bevorderen van een meer professionele bedrijfsvoering bij ondernemers en werknemers in de branche en anderzijds het uitvoeren van een bewustwordingscampagne en informatieverschaffing.
2.
De bestemmingsheffing bestaat uit:
a. een basisheffing van € 75,- per onderneming; en
b. een filiaalheffing van € 120,- voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming; en
c. een heffing werkzame personen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de klasse waarin de onderneming op onderstaande wijze is ingedeeld:
klasse aantal werkzame personen heffing werkzame personen
1 0 tot 2 € 0,-
2 2 tot 100 € 45,-
3.
De bestemmingsheffing bedraagt maximaal € 2.400,- voor ten hoogste 20 verkoopplaatsen.
Artikel 5
Het besluit tot het opleggen van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 3 en besluiten voortvloeiend uit artikel 4 van deze verordening worden genomen door de voorzitter.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2012.
Den Haag, 1 november 2011
voorzitter a. i.
secretaris