Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
- § 2. Onderwerp van de verordening
+ § 3. Heffingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Er is een Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die ten goede komen of kunnen komen van de gedistilleerdsector.
2.
De middelen van dit Fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.
3.
Het Fonds wordt als een afzonderlijke hoofdfunctie opgevoerd in de begroting van het productschap.
Artikel 3
De baten van het Fonds bestaan uit:
a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen verminderd met eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden.
1.
De middelen van het Fonds zijn bestemd voor bijdragen ter financiering van met name de volgende activiteiten:
a. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de consumptie en de productie van gedistilleerde dranken en alcohol, het alcoholmisbruik en daarmee verband houdende werkzaamheden;
b. uitvoering van literatuurstudies, marktonderzoekingen, de begeleiding van milieu problematiek en soortgelijke onderwerpen en projecten;
c. het produceren en verstrekken van informatie in de ruimste zin van het woord, verband houdende met het bovenstaande;
d. de bevordering van belangstelling voor en kennis van gedistilleerde dranken.
2.
Het dagelijks bestuur van het Productschap beslist over de bestemming van de middelen van het Fonds.