Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2009.
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2007, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector voor het jaar 2008 (Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2008) Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 8, datum inwerkingtreding 01-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 8, datum inwerkingtreding 01-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
Gelet op de artikelen 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening neemt de terminologie over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 2, tweede lid
a. ondernemer : degene, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
b. runderen : runderen, huisdieren, van 1 jaar en ouder;
c. kalveren : runderen, huisdieren, jonger dan 1 jaar;
d. varkens : varken, huisdier, ongeacht leeftijd of geslacht, met een levend gewicht van meer dan 30 kg of met een geslacht gewicht van meer dan 20 kg;
e. big : varken, huisdier, met een levend gewicht van 30 kg of minder, of met een geslacht gewicht van 20 kg of minder;
f. schapen : schapen, huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht;
g. geiten : geiten, huisdieren, waarvan het levend gewicht gelijk is aan of hoger is dan 12 kg, dan wel het geslacht gewicht met kop gelijk is aan of hoger is dan 6,5 kg, dan wel het geslacht gewicht zonder kop gelijk is aan of hoger is dan 6,0 kg;
h. dieren : runderen, kalveren, varkens, biggen, schapen en geiten;
i. vee-eenheid : rekenfactor ter bepaling van de heffingsvrije voet, als bedoeld in .
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 8, datum inwerkingtreding 01-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 8, datum inwerkingtreding 01-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
1.
De ondernemer, die in het jaar 2008 één of meer dieren slacht of doet slachten, is ten behoeve van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector over die dieren per dier en per diersoort een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:
2.
De ondernemer is de heffing als bedoeld in het eerste lid, niet verschuldigd voor zover de af te dragen heffing het bedrag van € 4.000,– niet overschrijdt.
3.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap is aangetoond dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden in het geval het varkens, biggen, geiten en schapen betreft, respectievelijk drie maanden in het geval het kalveren en runderen betreft.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De heffing, bedoeld in artikel 2, eerste lid, mag niet als zodanig worden doorberekend aan de leveranciers van slachtdieren.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 8, datum inwerkingtreding 01-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 8, datum inwerkingtreding 01-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 8, datum inwerkingtreding 01-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2008.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2008, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.
Zoetermeer, 31 oktober 2007
voorzitter
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 8, datum inwerkingtreding 01-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
secretaris