Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 25 september 2002, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Commissie voor de detailhandel in wild en gevogelte voor het jaar 2003 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2003)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 12, derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gezien het advies van de Commissie voor de detailhandel in wild en gevogelte;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
b. een onderneming: een onderneming waarin de detailhandel in wild en gevogelte wordt uitgeoefend;
c. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in wild en gevogelte wordt uitgeoefend.
1.
Aan degenen die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 3, wordt voor het jaar 2003 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de Commissie detailhandel in wild en gevogelte. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in wild en gevogelte door middel van collectieve promotie en professionalisering van de werkenden en ondernemingen in de sector.
2.
De heffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal verkoopplaatsen waarin de detailhandel in wild en gevogelte wordt uitgeoefend. De heffing bedraagt: € 94,74 voor de eerste verkoopplaats; voor elke volgende verkoopplaats bedraagt de bestemmingsheffing € 71,06.
3.
In afwijking van het tweede lid bedraagt de heffing, indien de ondernemer uitsluitend de ambulante handel uitoefent, € 94,74 per onderneming.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2003.
Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden bekend gemaakt.
Den Haag, 25 september 2002
voorzitter
secretaris