Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Eer en aanzien van het notariaat
- Eigen taak notaris
- Onderzoeksplicht registergoederen e.d.
- Voorlichting; dienstweigering
- Inhoud akte; dienstweigering
- Vaststelling feiten; dienstweigering
- Geen ontslag geheimhoudingsplicht; doorbreking
- Ontvangst contanten
Artikel 9
+ Dienstverlening
- Kantoor en medewerkers
- Onafhankelijkheid; verbod provisie e.d.
- Verbod handel en actieve belegging
- Verzekeringsplicht
- Voldoen aan financiële en andere verplichtingen
- Vermelding opdrachtgever
- Collegiale verhoudingen
- Keuze van de notaris
- Verhouding notaris-kantoorgenoten
- Samenwerkingsverband met notaris of kandidaat-notaris
- Naar buiten optreden
- Optreden als partijadviseur
+ Publiciteit
- Notaris en kandidaat-notaris
- Bevoegdheid nadere regelgeving bestuur KNB
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 23 Verordening beroeps- en gedragsregels

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De notaris kan een samenwerkingsverband aangaan met een andere notaris of met een kandidaat-notaris, de uitoefening van de praktijk dient onder gemeenschappelijke naam te geschieden.
2.
De notaris dient bij de uitoefening van zijn praktijk duidelijk te maken dat hij deel uitmaakt van een samenwerkingsverband. Indien notarissen of kandidaat-notarissen die geen deel uitmaken van een dergelijk samenwerkingsverband de praktijkuitoefening presenteren onder een gemeenschappelijke naam of op andere wijze suggereren van een samenwerkingsverband deel uit te maken, worden zij voor de toepassing van deze verordening geacht tot een samenwerkingsverband te behoren.
3.
De gemeenschappelijke naam van het samenwerkingsverband mag niet bevatten de naam of namen van een of meer natuurlijke personen, tenzij zij aan het samenwerkingsverband deelnemen of hebben deelgenomen.
Toegestaan is tevens het gebruik van de naam of de namen van natuurlijke personen waaronder al een samenwerkingsverband bestond, voordat het in een nieuw samenwerkingsverband opging. Een door het samenwerkingsverband gebruikte naam mag geen verwarring wekken.
4.
De notaris dient te voorkomen dat ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat hij van een samenwerkingsverband deel uitmaakt.