Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Integere beroepsuitoefening
Artikel 3. Eigen taak notaris
Artikel 4. Geen ontslag geheimhoudingsplicht: doorbreking
Artikel 5. Voorlichting over gevolgen
Artikel 6. Dienstweigering
Artikel 7. Dienstverlening en doorverwijzing
Artikel 8. Afwikkeling onverdeeldheid
Artikel 9. Verbod provisie
Artikel 10. Voorlichting over financiële gevolgen
Artikel 11. Onderzoeksplicht en toezicht financiële afwikkeling
Artikel 12. Betalingen in contanten
Artikel 13. Voldoen aan financiële verplichtingen
Artikel 14. Kantoor en medewerkers
Artikel 15
Artikel 16. Samenwerkingsverbanden
Artikel 17. Praktijkvennootschap
Artikelen 18. Partijadviseur
Artikel 19. Naar buiten optreden
Artikel 20. Nadere regelgeving bestuur
Artikel 21. Naam
Artikel 22. Inwerking treden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. bestuur: het bestuur van de KNB, genoemd in artikel 64, eerste lid, Wet op het notarisambt;
b. notaris: de notaris, genoemd in artikel 1, onder a, Wet op het notarisambt, alsmede de kandidaat-notaris, genoemd in artikel 1, onder b, Wet op het notarisambt, tenzij uit de aard van de bepaling anders voortvloeit.
c. Protocol: het protocol, genoemd in artikel 1, eerste lid, sub e Wet op het notarisambt, van de notaris en zijn voorgangers;
d. Rechtsvorm: de al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende juridische vorm waarin de notarispraktijk is uitgeoefend;
e. Protocolopvolger: de notaris die een protocol heeft overgenomen in de zin van de Wet op het notarisambt ;
f. Protocolvoorganger: de oud-notaris als voorganger van de protocolopvolger waaronder begrepen zijn waarnemer(s) in de zin van de Wet op het notarisambt en de rechtsvorm waarin de praktijk is uitgeoefend;
g. Werknemers: personen die, al dan niet in loondienst, onder verantwoordelijkheid van de hiervoor onder d., e. en f genoemde personen of rechtsvormen werkzaamheden hebben verricht, of hebben doen verrichten;
h. Protocolverzekerden: de hiervoor onder f. en g. genoemde personen of rechtsvormen, inclusief hun rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers, rechtsvertegenwoordigers of andere niet onder f. en g. genoemde personen of rechtsvormen voor zover die andere personen of rechtsvormen waren meeverzekerd onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende protocolvoorganger.