Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening basisheffing veeziektenfonds PVV 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening basisheffing veeziektenfonds PVV 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op de artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 75 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-1,
op 13 november 2002 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
kalveren : runderen, jonger dan 1 jaar, huisdieren
1.
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.
2.
In afwijking van het bepaalde in de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 wordt voor de toepassing van deze verordening verstaan onder:
1.
Op voet van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 is voor het veeziektenfonds PVV een heffing verschuldigd ten bedrage van:
a. € 0,23 per varken ten behoeve van de rekening-I-varkens;
b. € 2,09 per rund ten behoeve van de rekening-II- runderen;
c. € 0,50 per kalf ten behoeve van de rekening-II-runderen;
d. € 0,11 per schaap ten behoeve van de rekening-III-schapen en geiten;
e. € 0,08 per geit ten behoeve van de rekening-III- schapen en geiten.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder e, is, indien ten genoege van het productschap is aangetoond dat het een jonge geit betreft, een heffing verschuldigd ten bedrage van € 0,03.
3.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoege van het productschap wordt aangetoond, dat:
a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:-
twee maanden, in het geval het betreft varkens, geiten en schapen;-
drie maanden, in het geval het betreft, kalveren en runderen.
b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:-
twee maanden, in het geval het betreft varkens, geiten en schapen;-
drie maanden, in het geval het betreft, kalveren en runderen.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening basisheffing veeziektenfonds PVV 2003'.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris