Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vis van 29 maart 2007 tot vaststelling van algemene bepalingen voor het vaststellen, opleggen, herzien en navorderen of restitueren van heffingen (Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Besluit:
Artikel 1
Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:
a. de Heffingsverordening 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;
b. de Verordening financiering mosselonderzoek 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;
c. de Verordening financiering mosselpromotie 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;
d. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;
e. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;
f. de Verordening financiering promotie viskweek en onderzoek visteelt 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;
g. de Verordening financiering vispromotie 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 1999;
h. de Verordening bestemmingsheffing onderwijsfonds kleinhandel 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
i. de Verordening bestemmingsheffing onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
j. de Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing ter financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
k. de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
l. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2000, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000.
Artikel 2
Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:
a. de Heffingsverordening 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
b. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
c. de Verordening bestemmingsheffing onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
d. de Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing ter financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
e. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
f. de Verordening financiering mosselonderzoek 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
g. de Verordening bestemmingsheffing onderwijsfonds kleinhandel 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
h. de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
i. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
j. de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
k. de Verordening financiering vispromotie 2001, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000;
l. de Verordening financiering mosselpromotie, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 september 2000.
Artikel 3
Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:
a. de Verordening financiering scholpromotie 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 mei 2001;
b. de Heffingsverordening 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
c. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
d. de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
e. de Verordening financiering vispromotie 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
f. de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2002 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
g. de Verordening financiering mosselpromotie 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
h. de Verordening financiering mosselonderzoek 2002 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
i. de Verordening bestemmingsheffing onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
j. de Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing ter financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
k. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
l. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001;
m. de Verordening bestemmingsheffing onderwijsfonds kleinhandel 2002, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2001.
Artikel 4
Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:
a. de Heffingsverordening 2003, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
b. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
c. de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
d. de Verordening financiering vispromotie 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
e. de Verordening financiering scholpromotie 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
f. de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
g. de Verordening financiering mosselpromotie 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
h. de Verordening financiering mosselonderzoek 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
i. de Verordening bestemmingsheffing onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
j. de Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing ter financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
k. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
l. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002;
m. de Verordening bestemmingsheffing onderwijsfonds kleinhandel 2003 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2002.
Artikel 5
Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:
a. de Heffingsverordening 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 11 december 2003;
b. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;
c. de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;
d. de Verordening financiering vispromotie 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;
e. de Verordening financiering scholpromotie 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;
f. de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;
g. de Verordening financiering mosselpromotie 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 11 december 2003;
h. de Verordening financiering mosselonderzoek 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 11 december 2003;
i. de Verordening bestemmingsheffing onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;
j. de Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing ter financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;
k. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;
l. de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003;
m. de Verordening bestemmingsheffing onderwijsfonds kleinhandel 2004 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2003.
Artikel 6
Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:
a. de Heffingsverordening 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004;
b. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2005;
c. de Verordening financiering garnalenpromotie 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2005;
d. de Verordening financiering vispromotie 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2005;
e. de Verordening financiering scholpromotie 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2005;
f. de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2005;
g. de Verordening financiering mosselpromotie 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2005;
h. de Verordening financiering mosselonderzoek 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2005;
i. de Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2005;
j. de Verordening onderwijsfonds aanvoersector 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2005;
k. de Verordening onderzoekfonds aanvoersector 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004 en gewijzigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2005;
l. de Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004;
m. de Verordening onderwijsfonds kleinhandel 2005 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2004.
Artikel 6a
Heffingsbedragen welke op de dag voor inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief middels een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd aan onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006, worden op grond van dit artikel vastgesteld, opgelegd, herzien en nagevorderd of gerestitueerd overeenkomstig de bepalingen van de volgende heffingsverordeningen:
a. de Heffingsverordening 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
b. de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
c. de Verordening financiering garnalenpromotie 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
d. de Verordening financiering vispromotie 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
e. de Verordening financiering scholpromotie 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 oktober 2005;
f. de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
g. de Verordening financiering mosselpromotie 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
h. de Verordening financiering mosselonderzoek 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
i. de Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
j. de Verordening onderwijsfonds aanvoersector 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
k. de Verordening onderzoekfonds aanvoersector 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
l. de Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005;
m. de Verordening onderwijsfonds kleinhandel 2006 , zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 oktober 2005.
Artikel 7
[Wijzigt de Heffingsverordening 2006.]
Artikel 8
[Wijzigt de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2006.]
Artikel 9
[Wijzigt de Verordening financiering garnalenpromotie 2006.]
Artikel 10
[Wijzigt de Verordening financiering vispromotie 2006.]
Artikel 11
[Wijzigt de Verordening financiering scholpromotie 2006.]
Artikel 12
[Wijzigt de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2006.]
Artikel 13
[Wijzigt de Verordening financiering mosselpromotie 2006.]
Artikel 14
[Wijzigt de Verordening financiering mosselonderzoek 2006.]
Artikel 15
[Wijzigt de Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2006.]
Artikel 16
[Wijzigt de Verordening onderwijsfonds aanvoersector 2006.]
Artikel 17
[Wijzigt de Verordening onderzoekfonds aanvoersector 2006.]
Artikel 18
[Wijzigt de Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2006.]
Artikel 19
[Wijzigt de Verordening onderwijsfonds kleinhandel 2006.]
Artikel 20
[Wijzigt de Heffingsverordening 2007.]
Artikel 21
[Wijzigt de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2007.]
Artikel 22
[Wijzigt de Verordening financiering garnalenpromotie 2007.]
Artikel 23
[Wijzigt de Verordening financiering vispromotie 2007.]
Artikel 24
[Wijzigt de Verordening financiering scholpromotie 2007.]
Artikel 25
[Wijzigt de Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2007.]
Artikel 26
[Wijzigt de Verordening financiering mosselpromotie 2007.]
Artikel 27
[Wijzigt de Verordening financiering mosselonderzoek 2007.]
Artikel 28
[Wijzigt de Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2007.]
Artikel 29
[Wijzigt de Verordening onderwijsfonds aanvoersector 2007.]
Artikel 30
[Wijzigt de Verordening onderzoekfonds aanvoersector 2007.]
Artikel 31
[Wijzigt de Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2007.]
Artikel 32
[Wijzigt de Verordening onderwijsfonds kleinhandel 2007.]
2.
Besluiten welke voor de dag van inwerkingtreding van deze verordening zijn genomen op grond van de in de artikelen 1 tot en met 6a genoemde heffingsverordeningen, worden alleen herroepen of ingetrokken met toepassing van deze verordening zodat nieuwe besluiten berusten op de artikelen 1 tot en met 6a van deze verordening.
3.
Bestaande aanspraken en verplichtingen op grond van de in de artikelen 1 tot en met 6a genoemde verordeningen blijven in stand.
4.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarbij de artikelen 7 tot en met 19 terugwerken tot en met 1 januari 2006 en de overige artikelen terugwerken tot en met 1 januari 2007.
5.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007.
Rijswijk, 29 maart 2007
voorzitter
secretaris